Mark of Trust

Mark of Trust

Red Overlay
Mark of Trust Banner
Mark of Trust Banner
Red Overlay

การส่งเสริมการรับรองของท่านกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีคุณค่า Mark of Trust ของเราช่วยแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานได้สำเร็จขององค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภค ลูกค้า ฝ่ายผลิต และตลาดส่วนใหญ่มีการยอมรับและไว้วางใจองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.)

ด้านล่างนี้จะมีข้อมูลสำคัญบางประการเกี่ยวกับ BSI Mark of Trust