BSI Connect App

BSI Connect App

รวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินและอุบัติการณ์แบบสะดวกใช้ขณะเดินทาง

รวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินและอุบัติการณ์แบบสะดวกใช้ขณะเดินทาง

Red Overlay
BSI Connect App
BSI Connect App
Red Overlay

ขอแนะนำ BSI Connect App

BSI Connect App ผสานรวม BSI Connect Plus กับแพลตฟอร์ม Custom ต่างๆ เข้าด้วยกัน

Connect App จะช่วยให้พนักงานในองค์กรของคุณสามารถทำการตรวจประเมิน บันทึกอุบัติการณ์และเหตุการณ์ที่ใกล้เกิดอุบัติเหตุ ชี้ถึงความเสี่ยงและทำการบันทึก และปิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ* โดยทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปที่แพลตฟอร์ม BSI Connect ตามเวลาจริง เพื่อนำไปวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถผลักดันการตัดสินใจ

จากการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความปลอดภัย (EHS) สู่การตรวจติดตามคุณภาพ และอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย นี่คือวิธีที่ดีเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นการมีส่วนร่วม และทำการตัดสินใจได้ดีขึ้น

* ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณได้เปิดใช้งานใน BSI Connect

How the BSI Connect App can help you

BSI Connect App สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

BSI Connect App จะช่วยให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในการรวบรวมข้อมูลอุบัติการณ์และสิ่งที่พบ อันนำไปสู่ผลลัพธ์ และศักยภาพในการปรับตัวโดยอาศัยข้อมูล

ด้วย BSI Connect คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  • กระตุ้นพนักงานให้รวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยผลักดันการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • ประหยัดเวลาด้วยการเชื่อมต่อในขณะเดินทาง
  • บันทึกอุบัติการณ์ เหตุการณ์ที่ใกล้เกิดอุบัติเหตุ หรือความเสี่ยง
  • ทำการตรวจประเมินและระบุถึงสิ่งที่พบและการดำเนินการ
  • เพิ่มความคิดเห็นโดยใช้ฟังก์ชัน Speech to Text
  • แนบและเขียนคำอธิบายประกอบภาพถ่ายหรือบันทึกวิดีโอสั้นๆ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่พบของคุณ
  • ปิดการดำเนินการและสิ่งที่พบเมื่อคุณสะดวก
  • ส่งข้อมูลไปยังระบบ Connect Plus หรือ Connect Custom ของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ติดตั้งลงในอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที