ติดต่อสอบถามการฝึกอบรม

สำหรับการกำหนดการ,ราคา,บริการและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่:

โทร: 02 2944889-92

Email: infothai@bsigroup.com

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่

BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

127/29 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 24

ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี   

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรสาร  02 294 4467