Certified Six Sigma Green Belt (ISO 18404)

Lean Six Sigma Green Belt

เทคนิค Six Sigma Green Belt เป็นวิธีการขององค์กรในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเน้นไปยังการลดความแปรปรวนของผลลัพธ์ในกระบวนการหลักให้เหลือน้อยที่สุด

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ Minitab 18 หรือ Excel ในการอภิปราย การสาธิต และแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์และเครื่องมือทางเทคนิคของ Six Sigma Green Belt ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการในการปรับปรุงที่คุณกำลังรับผิดชอบอยู่ได้

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยการเริ่มต้นในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นสำหรับการรับรองมาตรฐาน ISO 18404 Green Belt

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ:

  • แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคนิคของ Six Sigma Green Belt และวิธีการประยุกต์ใช้
  • จำเครื่องมือที่จะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการปรับปรุงได้
  • เห็นถึงคุณค่าของความประสงค์หลักของวิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ได้รับการฝึกสอนพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคทางสถิติที่ใช้กันโดยทั่วไปในระดับ Six Sigma Green Belt
  • ได้รับใบรับรองทักษะและความสามารถในระดับ Six Sigma Green Belt จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.)