ตอนที่ 2 ความเป็นมา ISO/IEC 27001(ต่อ)

จากข้อมูลข้างบน เป็น แค่ตัวอย่าง ของ ครอบครัว ISMS ที่มีการใช้กันหรือเป็นที่รู้จักกันในเมืองไทย แต่จริงแล้ว ยังมีอีหลายๆตัวที่ไม่ได้พูดถึง เช่น  ISO/IEC 27009, ISO/IEC 27010, ISO/IEC 27011, ISO/IEC 27013, ฯลฯ หากท่านใดสอนใจลองไปหา อ่านเพิ่มเติมนะครับ ใน www.iso.orgwww.isosecurity.com

 

กิตติพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง– สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI)