หลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการ ความตระหนักรู้ของ ISO 9001 การบริหารงานคุณภาพ (On-demand eLearning)

ISO 9001:2015 Quality Management Systems Awareness On-demand eLearning Course

(เนื้อหา/คำบรรยายภาษาไทย)

คุณภาพหมายถึงความสอดคล้องอย่างต่อเนื่องกับความคาดหวังของลูกค้าขององค์กร มีหลายคนนิยามว่าคุณภาพคือความเป็นเลิศ ความคุ้มค่า รวมถึงความหมายอื่น ๆ อีกด้วย เมื่อมีการกำหนดคุณภาพภายในองค์กรแล้ว องค์กรจะต้องทำการสำรวจและจำแนกว่าคุณภาพถูกกำหนด และรับรู้จากลูกค้าอย่างไร เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังเหล่านี้ได้

หลักสูตรความตระหนักรู้นี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณภาพคืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญ บทบาทของระบบการจัดการ และส่วนที่พนักงานแต่ละคนมีบทบาทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการและการรับรองสิ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนด

On-demand – การฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

หลักสูตร eLearning ของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) นั้นเป็นผู้นำตลาดและยังให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีเนื้อหาที่มีคุณภาพที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาที่เหมาะสม และเข้าถึงหลักสูตรจากทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถ:

  • เข้าใจความหมายของคุณภาพ
  • ตระหนักได้ว่าเหตุใดคุณภาพจึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ
  • ตระหนักถึงประเด็นปัญหาบางประการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
  • ระบุว่าคุณจะสามารถสนับสนุนความมุ่งมั่นด้านคุณภาพขององค์กรของคุณได้อย่างไร