การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ISO 14064-1:2018)

Introduction to Carbon Footprint for Organization: CFO (ISO 14064-1:2018)

(หลักสูตร 1 วัน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานของทรัพยากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ การทำความเข้าใจหลักการวัดและรายงานก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีลดก๊าซเรือนกระจก (GHG)

คุณจะเข้าใจหลักการรายงานก๊าซเรือนกระจก (GHG) และได้เรียนรู้วิธีออกแบบกรอบการทำงานเพื่อวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรของคุณ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของข้อมูลและความรับผิดชอบของคุณในแง่ของการทวนสอบอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถ:

  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
  • กำหนดขอบเขตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สำหรับองค์กรของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของคุณในการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรของคุณ
  • แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและวิธีการทำงานอย่างยั่งยืน