BS OHSAS 18001การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

BS OHSAS 18001 อาชีวอนามัยและการบริหารความปลอดภัยกำหนดความต้องการขั้นต่ำสำหรับสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพการจัดการการปฏิบัติที่ดีที่สุด ประโยชน์ของการใช้มาตรฐานรวมถึงการลดการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการเจ็บป่วยซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายและการหยุดทำงานและสิ่งที่ดีที่สุดในสภาพการทำงาน


อ่านวิธีการที่ลูกค้าของเราที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามมาตรฐานการรับรองและการทำงานกับเรา