กรณีศึกษา BS 10500การต่อต้านการติดสินบน

BS 10500 เป็นต่อต้านการติดสินบนมาตรฐานระบบการจัดการที่สามารถช่วยให้วิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของการออกกฎหมายเช่นในสหราชอาณาจักรต่อต้านการติดสินบนพระราชบัญญัติ ผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงการช่วยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของความต้องการผู้มีส่วนได้เสียในการใช้มาตรการต่อต้านการติดสินบนอย่างเพียงพอและการตรวจสอบและการวัดความเสี่ยงผ่านห่วงโซ่อุปทาน

 

อ่านวิธีการที่ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางจริยธรรม