Spokespeople

 

Susan Taylor Martin

Susan Taylor Martin

ผู้บริหารระดับสูง (N, S)

Susan เป็นผู้นำธุรกิจด้านข้อมูล สิ่งพิมพ์ และซอฟต์แวร์มากมาย โดยเริ่มจากบริษัท Reuters และ Thomson Reuters ล่าสุดเธอดำรงตำแหน่งประธาน Global Legal Business ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของบริการข้อมูลออนไลน์ให้กลายเป็นแบบดิจิทัลและ SaaS ที่สามารถเรียกใช้งาน AI เธอมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค บันเทิง และการบริการ ในฐานะกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Whitbread plc ตั้งแต่ปี 2012 และเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งสหราชอาณาจักรแห่งลอนดอน


Dr Scott Steedman CBE

Dr Scott Steedman CBE

ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน

Scott Steedman ได้เข้าทำงานกับ BSI Group ในเดือนมกราคม ปี 2012 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน ด้วยภูมิหลังด้านวิศวกร เขาเริ่มต้นอาชีพที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากว่า 20 ปี เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของการท่าเรือลอนดอนตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2015 และดำรงตำแหน่งรองประธาน (Policy) ขององค์การมาตรฐานแห่งยุโรป (CEN) ตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2017 และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2021


Shirley Bailey-Wood

Shirley Bailey-Wood

ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นสารสนเทศของ BSI

Shirley Bailey-Wood ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายโซลูชั่นสารสนเทศ BSI สำหรับมาตรฐาน BSI ในเดือนธันวาคม ปี 2014 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดพิมพ์ของ BSI มาตั้งแต่ปี 2011 Shirley มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำและกลยุทธ์ในมาตรฐาน BSI เธอเข้าทำงานกับ BSI ในปี 2004 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของแผนกมาตรฐาน ซึ่งรับผิดชอบทีมพัฒนามาตรฐาน รวมถึงพอร์ตโฟลิโอและการพัฒนามาตรฐาน และการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนมาตรฐาน เธอมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการพิมพ์และสารสนเทศ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายชีววิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ของ Thomson Scientific (ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของยุโรปสำหรับ Maxwell Communications and Information Scientist สำหรับ Glaxo Group) เธอได้รับรางวัล MBE หมวด Services to the Knowledge Economy ในปี 2012 เธอได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการของสมาคมผู้บริโภคในเดือนมกราคมปี 2016


Pietro Foschi

Pietro Foschi

ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน

Pietro Foschi รับผิดชอบในด้านการประกันของ BSI รวมถึงการรับรองระบบการจัดการ การรับรองผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมธุรกิจระดับโลก ซึ่งดำเนินงานในกว่า 190 ประเทศ เขาได้เข้าทำงานกับ BSI ในปี 2014 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายส่งมอบเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรับผิดชอบแผนกลยุทธ์ของ BSI และการพัฒนาระบบการรับรองและการฝึกอบรมทั่วโลก ก่อนจะร่วมงานกับ BSI ในเดือนกันยายนปี 2014 เขาใช้เวลา 14 ปีในตำแหน่ง Strategic and International Operations ที่ Bureau Veritas ก่อนหน้านั้น เขาทำงานให้กับ Mercer Management Consulting โดยเป็น Partner ในสำนักงานในปารีส


Dr Manuela Gazzard

Dr Manuela Gazzard

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านการกำกับดูแล

Manuela Gazzard ได้เข้าทำงานกับ BSI ในเดือนเมษายน ปี 2017 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกลุ่มบริการด้านการกำกับดูแล เพื่อเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพในฐานะกรรมการผู้จัดการของ Healthcare โดยปัจจุบันเธอหน้าที่รับผิดชอบธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจสอบของผู้ผลิต และหน่วยงานรับรองในสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์ เธอมีประสบการณ์ความเป็นผู้นำมากกว่า 20 ปีในภาควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตระดับโลก ซึ่งรวมถึงเภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งก่อนหน้านี้ของเธอ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการที่ NovaPrep และ Lab Services ใน Novacyt ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์กลุ่มที่ Johnson Matthey/Macfarlan Smith และผู้อำนวยการของ Johnson & Johnson/Janssen และ Boehringer Ingelheim ก่อนเริ่มต้นอาชีพในอุตสาหกรรมของเธอ เธอเคยทำงานระดับนานาชาติในด้านการวิจัยโรคมะเร็ง เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ฟิสิกส์และเคมี) จากมหาวิทยาลัย Stuttgart และปริญญาธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Cape Town


Harold Pradal

Harold Pradal

ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์

Harold Pradal ได้เข้าทำงานกับ BSI ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2019 ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายการพาณิชย์ เขามีหน้าที่พัฒนาและนำเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์เชิงพาณิชย์ และการริเริ่มที่สำคัญของ BSI เพื่อสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภูมิศาสตร์ เขาเริ่มต้นอาชีพที่ GE Healthcare ซึ่งรับผิดชอบด้านการขายและการตลาดในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จากนั้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในปี 2009 เขาย้ายไปทำงานที่ International SOS ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งระดับสูง ด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในปี 2016 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์จาก Université du Dutomete et de la Santé de Lille และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก ILIS Faculté d'Ingénierie et Management de la Santé