Normy ISO

Standardy poskytují organizacím znalosti potřebné k dosažení úspěchu. Pomáhají vytvářet výkonné nástroje, díky kterým se vaše společnost stane více inovativní a produktivní.


Výhody norem

Normy jsou osvědčený způsob, jak zvýšit efektivitu a produktivitu. Pomáhají organizacím zvýšit produktivitu, snížit riziko a působit více udržitelným způsobem.

  • więkza wydajność
  • minimalizacja ryzyka
  • bardziej zrównoważone działanie organizacji

Kdo používá normy?

Normy  používají organizace všech velikostí, aby mohly účinněji konkurovat: jsou to jak malé společnosti, tak i mezinárodní  korporace a vládní organizace.

  • Malé a střední podniky
  • Národní a mezinárodní korporace
  • Vládní organizace


Další normy