ISO 9001 Management kvality

 Není důležité, jak velká je Vaše firma. Řiďte kvalitu pomocí normy uznávané na celém světě. Díky ní můžete:

 • ušetřit peníze
 • eliminovat chyby
 • zvýšit své zisky
 • rozšířit své podnikání
 • uspokojit širší okruh zákazníků

Jaké jsou výhody zavedení Systému Managementu Kvality ISO 9001?

 • Konkurenční výhoda
 • Lepší management kvality Vám pomůže uspokojit potřeby zákazníků
 • Úspora  času, peněz a zdrojů
 • Přilákání investorů, posílení pověsti značky a snížení obchodních bariér
 • Zlepšení provozní efektivity znamená snížení počtu chyb při zvýšení výhod
 • Motivovaní a angažovaní zaměstnanci
 • Pobídka pro efektivnější interní komunikaci
 • Přístup k důležitým klientům prostřednictvím zlepšení služeb zákazníkům
 • Rozšíření obchodních příležitostí díky prokázání souladu s požadavky


V jaké fázi je Vaše organizace?

Máme příslušná školení a výukové materiály pro jakékoliv podnikání, bez ohledu na to, zda jste se pouze seznámili s  předmětem ISO 9001, nebo chce prohloubit své dosavadní znalosti o obsahu této normy. Aby bylo jednodušší  zavádět Systém Managementu Kvality, přizpůsobíme  naše balíčky speciálně pro Váši organizaci. Připravíme balíček ISO 9001 tak, aby se odstranil zbytečné složitosti a náklady. Naším posláním je pomoci Vám dosáhnout šťastně Váš cíl - Certifikace – a to bez ohledu na výchozí bod.