O BSI

BSI je instituce úzce spojena s normami a jejich aplikací. Podporujeme organizace po celém světě v tom, aby se dokonalost se stala jejich zvykem.  Dáváme ostatním možnost pracovat ještě lépe. Již více než sto let se naši odborníci potýkají s průměrností a nečinnosti, pomáhají tak našim zákazníkům rozvíjet způsoby k udržení nejvyššího standardu provozu. To vše s cílem dosáhnout lepších výsledků, snížit riziko a udržet stabilní růst. Našimi klienty jsou  globální značky i malé místní podniky ve více než 172 zemích po celém světě.

Firma BSI Group zahájila svou činnost v Polsku od 1. ledna 1999 jako BSI Management Systems Polska Sp. z o.o., a ode dne 11. ledna 2011, působí jako BSI Group Polska Sp. z o.o. Již více než 17 let své činnosti jsme získali na polském trhu skupiny důvěryhodných klientů - v našich kurzů zúčastnilo více než 30 000 lidí. Náš symbol certifikace je uznáván v Polsku jako symbol důvěryhodnosti - máme více než 800 klientů a vydaly jsme více než 2500 certifikátů. BSI Group Polska podporuje nejen Polsko, ale také Českou republiku, Slovensko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko a Rumunsko.


Základem naší globální síly je zkušenost, dovednosti a ryzí nadšení našich přednášejících, ředitelů pro kontakt se zákazníky a zástupců vedení společnosti. Oni totiž dobře vědí, jak docílit toho, aby se dokonalost stala zvykem.

Spolupracujeme s tisíci organizacemi, na více než 90 000 místech ve 150 zemích světa. Našimi klienty jsou  jak největší značky mající obrovské úspěchy, tak i malé lokální podniky.

Máme širokou škálu partnerů. Patří mezi ně mezinárodní normalizační výbory, např. ISO, externí konzultanti, kteří pomáhají našim klientům a obchodní sdružení.

V roce 1929 nám bylo uděleno Královské privilegium. Definuje to co děláme a proč děláme -  umožňuje nám to jasně definovat naše cíle.

Naše role jako Britského Národního Výboru pro Standardizaci pokrývá činnost v různých oblastech fungování mezinárodního společenství, které pracuje se standardy. Můžete pomoct v rozvoji norem týkajících vašeho oboru, vydávání stanovisek k návrhům norem nebo působí jako zástupce spotřebitelů.

Vyznačujeme se plnou transparentností, pokud jde o způsob, jakým pracujeme. S ohledem na správu podnikového řízení, se držíme našich nejlepších zkušeností. Většina členů našeho představenstva nemá výkonnou pravomoc, ale přinášejí do společnosti obrovské zkušenosti a nezávislost.

Jsme na trhu od úplného počátku norem. Podílíme se na jejich tvorbě, podporujeme společnosti z celého světa, aby co nejlépe využili  jejich možností.

Zveme vás k seznámení se s naší nejnovější výroční zprávou, abyste zjistili, jak a proč naše příjmy a zisky neustále rostou  a čím dál tím více organizací oceňuje výhody spolupráce s námi.

Naším hlavním cílem je to, aby se v organizacích na celém světě stala dokonalost zvykem. Velmi vážně do toho přístupujeme a mimo jiné se  sami  držíme nejvyšších etických norem.

Byli jsme podrobeni vyhodnocení mezinárodně uznávanými normami. Postupujeme podle nejvyšších standardů kvality a služeb. Máme akreditace 20 místních i mezinárodních institucí.

Proč BSI?

Před více než 100 lety jsme se stali průkopníky v oblasti norem a dnes se těšíme z pozice lídra na tomto trhu. Pomáháme více než 65 000 organizacím ze 150 zemí k získání konkurenční výhody. Jsou to  největší světové značky, ale také malé a ambiciózní společnosti. Jako jedna z mála organizací, které vlastně od začátku plně pochopila standardy, nejen oceňujeme jak dobře splňujete jejich požadavky – my také tvoříme nové standardy úplně od začátku a globálně trénujeme týmy zaměstnanců v oblasti jejich použití a tím zvýšení efektivity. Naše odborné znalosti můžou  transformovat Vaši Organizaci.