ISO/IEC 27001 Management bezpečnosti informací

ISO/IEC 27001 Management bezpečnosti informací

Postarej se o bezpečnost veškerých informací

Postarej se o bezpečnost veškerých informací

Red Overlay
ISO/IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
ISO/IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Red Overlay

ISO/IEC 27001 Management bezpečnosti informací

Informace jsou velmi důležitým zdrojem pro každou společnost. Mohou ovlivnit její růst i pád. Je možné podnikat sebevědoměji, pokud management bezpečnosti informací ve společnosti funguje správně. Management bezpečnosti informací Vám dává svobodu pro další rozvoj, implementaci a rozšíření zákaznické základny s vědomím, že všechny informace jsou v bezpečí.


Co je řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 je mezinárodní norma pro řízení bezpečnosti informací. Definuje jak zavést nezávisle oceňovaný a certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací. Norma se zaměřuje na ochranu a bezpečnost dat a informací, tedy minimalizuje pravděpodobnost, že někdo získá nelegální či neautorizovaný přístup k těmto datům. S ISO/IEC 27001 projevujete svůj závazek a soulad s nejlepšími mezinárodní postupy. Poskytujete tím záruku svým zákazníkům, dodavatelům a zúčastněným stranám, že je pro Vás bezpečnost na prvním místě.


Jaké jsou výhody plynoucí z implementace systému řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001?

  • Identifikace rizik a zavedení příslušných bezpečnostních opatření, abyste mohli spravovat nebo eliminovat rizika,
  • Implementace zabezpečení v jednotlivých oblastech činnosti,
  • Získání důvěry zúčastněných stran a klientů v otázce bezpečnosti dat,
  • Demonstrace shody s normou a status preferovaného dodavatele,
  • Splnění více požadavků zakázky tím, že prokážete shodnost s normou.

Školení v oblasti Bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Využíváme techniky zrychleného učení, což Vám umožní úplně porozumět problematice ISO/IEC 27001. Účastníci získají nezbytné dovednosti založené na standardní výuce ve třídách, praktické výuce ve skupinách, skupinových seminářích i otevřené diskuzi na fóru.


V jaké fázi implementace systému řízení bezpečnosti informací se nacházíte?

Nabízíme školení, pomocné materiály a další služby pro každou organizaci, bez ohledu na to, jestli toho zatím o ISO/IEC 27001 moc nevíte, či si chcete prohloubit znalosti v oblasti této normy. Námi nabízené balíčky lze upravit pro potřeby Vaší firmy. Urychlíte tím tak zavedení systému řízení bezpečnosti informací a vyčleníte výdaje na nepotřebné služby. Váš balíček ISO/IEC 27001 může být navržen tak, aby byla zvolena vhodná támata a  ušetřeny výdaje. Tím Vám pomůže dosáhnout Vašeho cíle – Certifikace – bez ohledu na to, jaká byla Vaše startovní pozice.