Management kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949

Management kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949

Kvalita produktů pro automobilový průmysl

Kvalita produktů pro automobilový průmysl

Red Overlay
IATF 16949
IATF 16949
Red Overlay

Management kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949

Globální automobilový průmysl vyžaduje prvotřídní jakost, produktivitu, konkurenceschopnost a neustálé zlepšování. K dosažení těchto cílů mnozí výrobci vozidel vyžadují od dodavatelů systém managementu kvality v automobilovém průmyslu známý jako IATF 16949.


Co je to norma IATF 16949?

IATF 16949 je technickou specifikaci ISO, spojující existující požadavky amerických, německých, francouzských a italských norem systémů řízení v globálním automobilovém průmyslu. Ta definuje požadavky na kvalitu systému řízení jakosti ve společnostech spojených s automobilovým průmyslem.

Norma IATF 16949 byl vyvinuta v pracovní skupině, International Automotive Task Force (IATF), proto, aby se zlepšila kvalita dodavatelského řetězce i samotného procesu certifikace. Tato skupina sdružuje devět mezinárodních výrobců: BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford Motor, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault a Volkswagen. Všichni výrobci, kteří jsou členy IATF, požadují certifikaci na soulad s danou normou od všech svých dodavatelů. Navíc jedním z požadavků IATF pro dodavatele je to, aby tyto požadavky přenášely rovněž na své dodavatele, takže ve výsledku je certifikace požadovaná v celém  dodavatelském řetězci - od výrobce materiálů (ocel, plasty, barvy), až po společnosti instalující velké komponenty jako např. interiér. 

Kromě toho certifikace podle IATF 16949 může být také vyžadována od jiných automobilek, jako potvrzení orientace na klienta, prosazovanou jednotlivými dodavateli.

IATF 16949 může být implementováno ve všech společnostech: poskytujících materiály, součásti, díly i služby na pro montážní linky. Rovněž pro společnosti zabývající se montáží motocyklů, osobních aut, dodávek a nákladních automobilů. To se týká nejen primárních dodavatelů, ale všech dodavatelů na různých úrovních v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.

Rovněž nezáleží na velikosti organizace. Stejnou technickou specifikaci IATF 16949 lze implementovat v malých, rodinných podnicích i velkých korporacích s řadou výrobních i nevýrobních součástí nacházejících se v jakékoli části světa.

Pokud jde o certifikaci podle IATF, existují určitá omezení:

  • platí pouze pro zařízení kde jsou vyráběny díly pro automobilový trh (materiály, komponenty, služby pro výrobu motocyklů, aut, dodávek a nákladních vozidel, s výjimkou vozidel používaných například v zemědělství, dolech, na staveništích atd.).
  • společnosti mohou být certifikovány pokud pracují alespoň s jedním klientem z automobilového průmyslu,
  • o osvědčení se můžou ucházet pouze firmy s odpovídajícím systémem řízení jakosti, o čem by měli svědčit záznamy o kvalitě za posledních 12 měsíců.

Jaké jsou přínosy?

  • Získání licence pro provádění mezinárodního obchodu a rozšíření svého podnikání.
  • Snižování produkce odpadu a prevence před vadami. Specifikace vyžaduje procesní přístup k řízení kvality, který umožňuje poznat vzájemné vztahy mezi procesy, identifikovat rizika a bez problémů je zvládat, případně minimalizovat jejich dopady. Procesní přístup vede k lepším výsledkům díky sledování, měření efektivity a účinnosti procesů a nepřetržitému uplatňování nápravných opatření a zlepšení.
  • Flexibilita a snadné přizpůsobení požadavků (norma IATF 16949 je založena na ISO 9001, takže je snadné přijmout procesní filozofii a integrovat ji s jinými klíčovými systémy řízení, včetně ISO 14001 Environmentální management a ISO 45001 Bezpečnosti a zdraví při práci. Norma IATF 16949 také doplňuje mnoho stávajících nástrojů pro zlepšování obchodu, jako je FMEA, PPAP, MSA, SPC a Lean Manufacturing).
  • Pověst značky (certifikace Vám dává jistotu a záruku konzistence všech zúčastněných stran zapojených do globální výměny výrobků, dává Vám také nové obchodní příležitosti a láká investory).
  • Certifikaci podle IATF 16949 dnes uznávají všichni výrobci automobilů na světě, a to i když není tato certifikace všemi výrobci vyžadována, vždy zvýší hodnotu potenciálního dodavatele pro automobilový průmysl.