Naši partneři

Každý z našich partnerů se nám vyrovná autoritou, znalostmi a zkušenostmi. Jsme přesvědčeni, že jejich služba nám pomůže při zvyšování standardů a snaze o to, aby se dokonalost stala zvykem. Patří mezi ně nezávislí konzultanti, kteří Vám jsou schopni pomoci při zavádění standardů, laboratoře, které pro nás testují výrobky, mezinárodní organizace a průmyslová sdružení.


Associate Consultant Programme

Díky Associate Consultant Programme (ACP) se můžete zkontaktovat s nezávislými poradci, kteří mohou poskytnout nezávislé odborné rady o zavádění systémů řízení.

Associate Laboratory Programme

Náš Associate Laboratory Programme (ALP) je založen na spolupráci BSI s některými z nejlepších výzkumných laboratoří z celého světa, umožňuje provést testy většího počtu výrobků na větším počtu míst.


Organizace pro normalizaci

Spolupracujeme s certifikačními jednotkami z celého světa a pomáháme jim při vývoji osvědčených postupů a norem a to mimo jiné ISO, IEC, CEN a CENELEC.

Asociace

Jako partnerský člen Asociace online vydavatelů (anglicky Association of Online Publishers - AOP) a člen Data Publishers Association (DPA) působíme na udržení nejvyšších standardů v oblasti osvědčených postupů v odvětví.