Prohlášení o dostupnosti

BSI deklaruje rovné zacházení se všemi svými zákazníky. V souvislosti s tím jsme přijali následující kroky k zajištění rovného přístupu k našim službám prostřednictvím webových stránek:

Pro zajištění čitelnosti naší webové stránky standardně používáme písmo Arial.

  • Kde je to možné, používáme text místo grafiky, abychom snížili čas načítání stránky a zvýšili Vaši kontrolu nad tím procesem.
  • Žádné informace nejsou předávány pouze pomocí barvy. To však neznamená, že nebudeme používat barvy k vyjádření informací, to znamená, že používáme také jiné možnosti.
  • Naše stránky jsou navrženy tak, aby bylo možné zobrazit bez vodorovných posuvníků v rozlišení 800 x 600 pixelů
  • Tam, kde je to vhodné, všechny obrázky mají alternativní text. To znamená, že příslušné informace v grafické podobě jsou také k dispozici v textové podobě. V případě použití obrázku k dekorativním účelům textové pole je prázdné.
  • V případě, že charakteristiky jednotlivých prvků nejsou v souladu s pokyny týkajícími se dostupnosti internetového obsahu W3C (W3C Web Content Accessibility Guidelines), poskytujeme alternativní způsoby přístupu k informacím.
  • Na každé stránce je odkaz na informaci, jak se s námi kontaktovat mimo internet.
  • V případě procesů majících více etap (například vyplňování dlouhých formulářů), zobrazí se vždy zpráva, v jakém místě se nacházíte v daném okamžiku a kolik ještě zbývá do konce.
  • Celý web má konzistentní navigace styl.

 

Snažíme se o soulad s  Pokyny týkajícími se dostupnosti internetového obsahu W3C, zejména s pokyny s Prioritou 1 a kde je to možné, s pokyny s Prioritou 2. Elementy, na které se vztahují pokyny s pPioritou 3 nejsou v současné chvíli dostupné na naší stránce, ale společně s dalším rozvojem chceme dosáhnout na soulad rovněž s touto Prioritou.

Zavázali jsme se k neustálému zlepšování našich webových stránek, při zachování dodržování výše uvedených pokynů.

Pokud máte potíže při přístupu na naše webové stránky nebo máte jakékoliv připomínky, kontaktujte, prosíme náš zákaznický servis.