Nestrannost BSI

Nestrannost je princip, na základě kterého BSI poskytuje své služby. Nestrannost znamená jednat spravedlivě a poctivě při interakci s lidmi a ve všech obchodních činnostech. Znamená to, že rozhodnutí nejsou ovlivňována interakcemi, které by mohly mít dopad na objektivitu našeho rozhodování.

British Standards Institution (BSI, společnost s královskou výsadou) provozuje činnost jako národní standardizační orgán (NSB) Spojeného království. BSI společně se svou skupinou společností nabízí kromě standardizačních činností také široké portfolio podnikových řešení, která pomáhají podnikům po celém světě vylepšovat obchodní výsledky prostřednictvím dodržování osvědčených postupů podle zavedených norem (např. certifikace, hodnoticí nástroje, software, testování produktů, informační produkty a školení).

Více informací o certifikačních zásadách BSI na:

Více informací o testování produktů a certifikační nestrannosti BSI na: