Výhody použití norem

Použitím norem lze vybavit jakoukoliv firmu - bez ohledu na její velikost - silnými obchodními a marketingovýmí nástroji, které můžete použít pro zlepšení výkonnosti a řízení rizik, současně působíte  efektivnějším a udržitelnějším způsobem. Normy také prokazují  kvalitu Vašich aktivit pro klienty a poskytují příklady osvědčených postupů pro Vaši firmu.