Výhody použití norem

Použitím norem lze vybavit jakoukoliv firmu - bez ohledu na její velikost - silnými obchodními a marketingovýmí nástroji, které můžete použít pro zlepšení výkonnosti a řízení rizik, současně působíte  efektivnějším a udržitelnějším způsobem. Normy také prokazují  kvalitu Vašich aktivit pro klienty a poskytují příklady osvědčených postupů pro Vaši firmu.


Zvýšení produktivity

Úspěch je založen na fungování společnosti na všech úrovních. Naše standardy podporují kulturu neustálého zlepšování.

Snižování podnikatelského rizika

V současné době si společnosti prostě nemohou dovolit improvizovat v přístupu  k otázkám rizika.   Díky normám můžete identifikovat hrozby a minimalizovat je.


Více udržitelné podnikání

Díky tomu, že se podíváte kolem sebe a dáváte pozor na využívání energií a přírodních zdrojů, používání norem Vám může přinést úspory a zlepšit Vaši image - a zároveň být přínosem pro životní prostředí.

Podpora inovací

V globální ekonomice jsou rychle se rozvíjející nové technologie a trhy. Normy pomáhají stanovit pravidla a vytvořit rámce, což usnadňuje úspěšné inovace.


Normy pro služby

Pokud jednáte v sektoru služeb, musíte věnovat pečlivou pozornost Vaším procesům, aby nikdy nedošlo ke snížení kvality.  Může Vám s tím pomoci mnoho různých norem.