Role BSI jako Výboru pro Normalizaci

BSI má status Britského Národního Výboru pro Normalizaci (NSB) vydaný vládou Velké Británie. Tento status je oficiálně zapsán v memorandu o porozumění (Memorandum of Understanding-MoU) mezi vládou Velké Británie a British Standards Institution ve vztahu k činnosti organizace jako Britského Národního Výboru pro Normalizaci.

V koordinačním protokolu byl uznán status BSI jako britské člen mezinárodních normalizačních organizací ISO a IEC; evropských normalizačních orgánů CEN a CENELEC a také jako Národní Normalizační Organizace (National Standards Organization – NSO), tedy zástupce Velké Británie v ETSI.