Tvorba nových norem

Tvorba nových norem

Red Overlay
Red Overlay

Nové normy vznikají, když je na ně poptávka. To může být potřeba standardizace nových výrobků, regulace průmyslového procesu, ochrany pracovníků a spotřebitelů, případně se společnost může rozhodnout, že chce vytvořit svoji vlastní normu, aby standardizovala své procesy.

Existují tři hlavní stezky vedoucí k vytvoření norem, podle toho, o jaký typ normy se jedná: britská norma, PAS nebo norma připravená na individuální objednávku.


Tvorba PAS k uspokojení naléhavých potřeb trhu

Pokud chcete vytvořit normu, která reaguje na naléhavou potřebu trhu, doporučujeme spolupracovat s námi a podporovat tvorbu norem PAS


Vývoj standardů v reakci na individuální potřeby organizace

Zlepšení vnitřních procesů společnosti díky spolupráci s námi na tvorbě vlastní normy.