Systémy řízení dle norem ISO

Školení ISO Certifikace

Analýza GAP GHG a CHP Ověření

Certifikační orgán BSI je spoluzakladatelem globálních norem ISO. Nabízí certifikace a školení v rámci  systémů řízení pomáhá více než 80 000 organizacím na celém světě zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

Vytváříme standardy, Zajišťujeme, Nabízíme certifikace, Podporujeme