Informace o normách

Normy definují osvědčené postupy v mnoha různých oblastech a v jejich vytvoření pomáhaly  skupiny odborníků. Normy mají různé formy: od souboru definic, až po kolekce přísných pravidel.


Co je to norma?

Normy jsou dohodnutý způsob jednání sepsaný jako soubor specifických kritérií tak, aby mohly být použity jako pravidla, pokyny nebo definice.


Různé typy norem

Normy mohou mít různé formy: některé velmi podrobně vysvětlí postupy, jiné poskytují obecnější informace a další jen definují pokyny.

Vylepšení obchodního potenciálu

Použitím shromážděných znalostí v normách, můžete změnit způsob fungování Vašeho podnikání na všech úrovních, díky změně Vaší perspektivy.


Normy a předpisy

Normy nejsou stejné jako právní předpisy, avšak jsou často používané v legislativě na základě toho, že poskytují technické detaily.

Jak normy podporují vznikající technologie

Normy  představují soubor „základních principů“ pro nově vznikající technologie, který umožňuje společnostem inovovat bezpečněji a účinněji.