Environmentální Management ISO 14001

Nechť je Environmentální Management ve středu Vaší pozornosti tak, abyste dosáhli dlouhodobých úspěchů. Jedná se o mezinárodně uznávanou normu, která pomáhá snižovat negativní dopady na životní prostředí při současném zvyšování zisku.


Jaké jsou výhody zavedení ISO 14001?

  • Lepší řízení životního prostředí vede ke snížení odpadů a spotřeby energie
  • Zvýšení efektivity sníží náklady na podnikání
  • Certifikovaný soulad s normou rozšíří obchodní příležitosti
  • Splněním právních požadavků získáte větší důvěru všech zúčastněných stran i Zákazníků
  • Připravíte se na měnící se podnikatelské prostředí

Jste připraveni ke správě životního prostředí?

Nabízíme školení, referenční materiály a ostatní služby pro jakékoliv podnikání. Bez ohledu na to, zda toho nevíte mnoho o ISO 14001, nebo chcete prohloubit své znalosti o  této normě. Balíčky, které jsou v naší nabídce, můžeme přizpůsobit Vaší organizaci tak, abyste snížili náklady na zbytečné služby a urychlili zavedení systému environmentálního managementu. Váš balíček ISO 14001 připravíme tak, abyste  odstranili zbytečné složitosti a náklady. Pomůže Vám dosáhnout Vášeho cíle - Certifikace - bez ohledu na Váš výchozí bod.


V jaké fázi je Vaše Organizace?

Máme příslušná školení a výukové materiály pro jakékoliv podnikání, bez ohledu na to, zda jste se pouze seznámili s ISO 14001, nebo chce prohloubit své dosavadní znalosti o této normě. Aby bylo snazší zavádět Systém managementu kvality, přizpůsobíme naše balíčky speciálně pro Vaší organizaci. Připravíme balíček ISO 9001 tak, abyste mohli odstranit zbytečné složitosti a náklady. Naším posláním je pomoci Vám dosáhnout Vašeho cíle - Certifikace - bez ohledu na výchozí bod.


Školení ISO 14001

Používáme techniky rychlého učení, které Vám pomohou plně pochopit ISO 14001 v krátkém čase. Účastníci získají cenné dovednosti prostřednictvím standardní výuky v učebně, praktické výky ve skupinách, workshopů a otevřené diskuse.