Environmentální Management
ISO 14001

Environmentální Management
ISO 14001

Bez pochyby nejrespektovanější norma ve světě životního prostředí.

Bez pochyby nejrespektovanější norma ve světě životního prostředí.

Red Overlay
Environmentální Management ISO 14001
Environmentální Management ISO 14001
Red Overlay

Environmentální Management ISO 14001

Nechť je Environmentální Management ve středu Vaší pozornosti tak, abyste dosáhli dlouhodobých úspěchů. Jedná se o mezinárodně uznávanou normu, která pomáhá snižovat negativní dopady na životní prostředí při současném zvyšování zisku.


Jaké jsou výhody zavedení ISO 14001?

  • Lepší řízení životního prostředí vede ke snížení odpadů a spotřeby energie
  • Zvýšení efektivity sníží náklady na podnikání
  • Certifikovaný soulad s normou rozšíří obchodní příležitosti
  • Splněním právních požadavků získáte větší důvěru všech zúčastněných stran i Zákazníků
  • Připravíte se na měnící se podnikatelské prostředí

Jste připraveni ke správě životního prostředí?

Nabízíme školení, referenční materiály a ostatní služby pro jakékoliv podnikání. Bez ohledu na to, zda toho nevíte mnoho o ISO 14001, nebo chcete prohloubit své znalosti o  této normě. Balíčky, které jsou v naší nabídce, můžeme přizpůsobit Vaší organizaci tak, abyste snížili náklady na zbytečné služby a urychlili zavedení systému environmentálního managementu. Váš balíček ISO 14001 připravíme tak, abyste  odstranili zbytečné složitosti a náklady. Pomůže Vám dosáhnout Vášeho cíle - Certifikace - bez ohledu na Váš výchozí bod.

Školení ISO 14001

Používáme techniky rychlého učení, které Vám pomohou plně pochopit ISO 14001 v krátkém čase. Účastníci získají cenné dovednosti prostřednictvím standardní výuky v učebně, praktické výky ve skupinách, workshopů a otevřené diskuse.