Zdraví, bezpečnost a blahobyt

Zdraví, bezpečnost a blahobyt

Pěstujeme kulturu založenou na důvěře, která chrání a zdokonaluje naše lidi a produkty

Pěstujeme kulturu založenou na důvěře, která chrání a zdokonaluje naše lidi a produkty

Red Overlay
Zdraví, bezpečnost a blahobyt
Zdraví, bezpečnost a blahobyt
Red Overlay

Níže uvádíme odkazy na různé zdroje, náhledy a odborné komentáře na téma zdraví, bezpečnost a blahobyt od odborníků z BSI po celém světě. Najdete zde také odkazy na naše služby, které poskytnou vaší organizaci nástroje k tvorbě bezpečnějšího a zdravějšího pracoviště nebo produktu a v důsledku vám umožní dosáhnout úspěchu, vybudovat si odolnost a využívat příležitostí.


Normy, školení a certifikace

 • ISO 45001 (UK website) Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • BS 45002-0 Management systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. BS 45002-2 Všeobecná příručka o použití ISO 45001
 • BS 45002-1:2018 Management systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všeobecná příručka o použití ISO 45001. Příručka o managementu zdraví při práci 
 • BS 45002-2:2019 Management systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všeobecná příručka o použití ISO 45001. Rizika a příležitosti
 • BS 45002-3:2018 Management systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všeobecná příručka o použití ISO 45001. Příručka o vyšetřování incidentů
 • ISO 39001 Systém řízení bezpečnosti silničního provozu
 • Etický kodex PAS pro zlepšení zdraví a blahobytu na pracovišti
 • BS 8599-1:2019 Lékárničky na pracovišti.  Specifikace obsahu lékárniček na pracovišti
 • BS EN ISO 4007:2018 Osobní ochranné prostředky. Ochrana očí a tváře. Slovníček
 • BS EN 1731:2006 Osobní prostředky k ochraně očí. Síťová ochrana očí a tváře
 • BS EN 12464-1:2011 Světlo a osvětlení. Osvětlení pracovišť. Krytá pracoviště
 • Ergonomické normy (UK website)