Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001

Menší ohrožení v místě práce a vylepšená morálka pracovníků

Menší ohrožení v místě práce a vylepšená morálka pracovníků

Red Overlay
ISO 45001 Bezpečnost a Hygiena Práce
ISO 45001 Bezpečnost a Hygiena Práce
Red Overlay

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001

ISO 45001 stanovuje minimální požadavky řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spolupracujte s námi na zavedení normy ISO 45001 do Vašeho podnikání, když díky ní můžete dosáhnout maximální návratnost investice do svých zaměstnanců, podnikání i klientů.


Jste připraveni na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Nabízíme školení, pomocné materiály a další služby pro každou organizaci, bez ohledu na to, jestli toho zatím o ISO 45001 moc nevíte, či si chcete prohloubit znalosti v oblasti této normy. Námi nabízené balíčky lze upravit pro potřeby Vaší firmy. Urychlíte tím tak zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyčleníte výdaje na nepotřebné služby. Váš balíček ISO/IEC 27001 může být navržen tak, aby byla zvolena vhodná támata a  ušetřeny výdaje. Tím Vám pomůže dosáhnout Vašeho cíle – Certifikace – bez ohledu na to, jaká byla Vaše startovní pozice.

Jaké jsou výhody plynoucí z ISO 45001?

  • Vytvoření kultury bezpečné práce,
  • Identifikace hrozeb i zavedení kontrolních prostředků proto, aby se dalo hrozbám předcházet,
  • Snížení počtu nehod při práci a nemocí, z čehož se  očekávají výhody v podobě redukce výdajů a menší absence způsobené nemocemi,
  • Zaangažování pracovníků a jejich motivace díky lepším a bezpečnějším pracovním podmínkám,
  • Prokázání kompatibility se zákazníky i dodavateli.

Jestliže je problémem s bezpečností vozidel používaných v rámci procesu práce, ISO 45001 je možné lehce skloubit s normou ISO 39001 Bezpečnost silničního provozu, zabývající se různými hrozbami, se kterými se mohou setkat pracovníci v průběhu plnění různých pracovních povinností.