Norma ISO - Co to je norma?

Stručně řečeno, je to dohodnutý způsob, jak něco dělat. Může se to týkat výroby, procesního řízení, poskytování služeb nebo dodávek materiálů – široké škály činností společností a rovněž činností dodávaným zákazníkům.

Normy jsou základem znalostí členů standardizačních výborů, kteří jsou odborníky ve svém oboru a znají potřeby jimi reprezentovaných organizací - lidé jako výrobci, prodejci, obchodníci, zákazníci, zástupci obchodních sdružení, uživatelé a dozorčí orgány.

Naše portfolio zahrnuje více než 30 000 aktuálních norem. Jejich používání je dobrovolné, závisí tedy pouze na Vás – jejich cílem není Vám komplikovat život, ale naopak Vám ho ulehčit.

Normy=znalosti. Normy jsou výkonnými nástroji, které Vám můžou pomoci inovovat a zvyšovat produktivitu Vaší práce, zlepšit obchodní výsledky Vaší firmy a také udělat každodenní život lidí jednodušší, bezpečnější a zdravější.


Čím se zabývají normy?

Normy pokrývají širokou škálu témat, od stavebního inženýrství a nanotechnologie, energetického managementu a bezpečnosti a ochranu zdraví při práci, až po sportovní míče nebo brankové konstrukce. Normy můžou být velmi detailní. Například, když se aplikují na konkrétní produkt, nebo můžou být rovněž velice obecné, když mluví o praxi managementu.

Cílem normy je vytvoření dobrého základu pro to, abyste mohli mít stejná očekávání o výrobku nebo službě. Pomáhá to:

  • usnadnit obchod
  • vytvořit rámec pro dosažení hospodárnosti, účinnosti a interoperability
  • zvýšit ochranu spotřebitele a jeho důvěru.

Organizace mohou využívat: