Královská Výsada BSI Group

Královská Výsada BSI a nařízení

BSI je soukromá firma vytvořená na základě královské výsady, která byla BSI přiznána poprvé v roce 1929 (tehdy Britskému normalizační asociace inženýrů - British Engineering Standards Association) a později byla také několikrát změněna.

Královská Výsada je v podstatě dokument, který opravňuje firmu k podnikání, určuje účel BSI a obecně definuje rozsah podnikání, včetně jeho funkce jako výbor pro standardizaci, jakož i možnost nabízet školení, výzkum a certifikaci. Královská výsada nepokládá na firmu žádné konkrétní funkce a povinností.

Doplňkem královské výsady jsou nařízení, které podrobně stanoví některé aspekty řízení BSI. Mezi ně patří otázky členství, vedení Valných Hromad a složení Správní Rady.

Historie Královských Výsad

Historie královské výsady sahá až do XIII století, jsou poskytována britským monarchou po doporučení od Královské Rady pobočníků.

Jejich původním cílem bylo zřízení veřejných i soukromých společností (včetně měst a městeček) a určit jejich výsady a účel.

Dnes, i když už jen čas za čas, jsou udělována městům, nové výsady jsou obvykle vyhrazena pro instituce působící ve veřejném zájmu. Mezi tyto organizace patří odborné instituce a charitativních organizace, které mohou dominovat, zajišťovat stabilitu a odolnost v daném oboru. Královskou výsadu vlastni BBC, stejně jako řada renomovaných britských univerzit.