Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost patří k základním hodnotám v BSI, mezi které se dále řadí čestnost, nezávislost a inovace. Závazky BSI v této oblasti a přijatá opatření společnosti pro jejich uskutečnění jsou uvedena v zprávě BSI o společenské odpovědnosti firem.


Etika v podnikání

Ve všech svých činnostech BSI dodržuje přísné etické normy. Kromě toho společnost definovala základní hodnoty, které jsou dodržovány ve společnosti, a které jsou popsány kodexem etiky v podnikání BSI. K dodržování zásad kodexu etiky v podnikání jsou aktivně nabádáni zaměstnanci celé BSI Group.


Protikorupční praxe

Zásady politiky BSI vyžadují dodržování nejvyšších standardů uctivosti ve všech aspektech podnikání. BSI je rozhodnuto spravedlivě provádět obchodní transakce a mít spravedlivé obchodní vztahy, které jsou souladu s právními předpisy, s nulovou tolerancí pro úplatkářství a korupci.


Hlášení nesrovnalostí

BSI Group nabízí možnost důvěrného telefonické hlášení nesrovnalostí. Tento systém je podporován externím poskytovatelem - Expolink. Umožňuje zaměstnancům a osobám mimo BSI anonymní hlášení praxe, která představuje podle jejich hodnocení porušení Kodexu etiky v podnikání BSI nebo je jinak nevhodná.