Správa a řízení společnosti

Rámec správy a řízení společnosti

Představenstvo British Standards Institution odhodlaně zajišťuje nejvyšší standardy správy a řízení společnosti, které jsou základním prvkem úspěchu společnosti.

British Standards Institution je společnost působící na zásadě Královské Výsady. BSI nemá základní kapitál, vzhledem k tomu je takzvanou firmou „non-profit“, protože získané zisky jsou investovány zpět do firmy.

Jako organizace založená na zásadě Královské Výsady, BSI nepodléhá dohledu investorů, jako to je tomu u akciových společností. Nicméně je v souladu s principy Kodexu správy a řízení společnosti Velké Británie (anglicky Corpotate Governance Code) a zavedla postupy, které odrážejí osvědčené postupy.


Správní Rada

Zaměření BSI na správu a řízení společnosti začíná u představenstva, kterého většina jeho členů nemá žádné výkonné pravomoci. Jsou to osoby, které do BSI přináší zkušenosti osob uznávaných v mnoha různých oblastech podnikání. Správní radu podporují oficiální výbory zabývající se auditem, odměňováním a nominaci, jejichž hlavními členy jsou členové správní rady bez výkonných pravomoci. Správní rada je dále podporována výborem pro politiku a strategii standardizace a výborem pro společenskou odpovědnost.

Základním rámcem vnitřní kontroly, finančního řízení a souvisejících systémů pro monitorování a soulad je kodex obchodní etiky BSI (anglicky Code of Business Ethics), který určuje etické hodnoty a vysoké standardy uctivosti, kterým věnujeme velkou pozornost a plníme je v každém aspektu našeho podnikání.

Výkonná rada nese konečnou zodpovědnost za zajištění souladu s královskou výsadou a předpisy, rozvoj strategie a řízení, organizaci a strukturu činností, zprávy a finanční kontrolu, řízení rizik, schvalování velkých zakázek, stanovení politiky společnosti, přičemž se zohlední relevantní faktory týkající se financí, akvizice a prodeje jednotlivých částí BSI Group a otázky týkající se správy a řízení společnosti.

Výroční zpráva British Standards Institution podrobně popisuje rámec správy a řízení společnosti.