Odolnost organizace

Odolnost organizace

Dosažení dokonalosti umožní organizacím projít zkouškou času

Dosažení dokonalosti umožní organizacím projít zkouškou času

Red Overlay
/LocalFiles/cs-CZ/organizational-resilience/adaptable-building-960x338.png
/LocalFiles/cs-CZ/organizational-resilience/Org-res-320x165.png
Red Overlay


Co je Odolnost organizace?

Odolnost organizace je "schopnost organizace předvídat, připravit se, reagovat a přizpůsobit se rychlým změnám a neočekávaným událostem. Vede nejen k přetrvání organizace, ale také k pokračování v jejím dalším růstu." 

Není to pouze zvládání rizika, představuje to celkový obrázek zdraví a úspěchu podniku. Odolná organizace je ta, která nejen přežije v dlouhodobém horizontu, ale ta, která v dlouhodobém horizontu vzkvétá - úspěšně prochází zkouškou času. 

Organizace musí být odolná, aby dokázala prosperovat v dnešním dynamickém, globálním světě. Není to pouze jednorázové cvičení, ale dlouhodobě dosahovaný cíl. Osvojení si principů Odolnosti organizace vyžaduje zavedení zvyků k dosažení dokonalosti a využívání osvědčených postupů k dosažení obchodního zlepšení v rámci budování kompetence a schopností ve všech aspektech podniku. To umožní vedení statečně přijímat měřitelná rizika a co nejlépe využít nabízených příležitostí.Jak vypadá odolná organizace a jaké jsou její výhody

Odolná organizace dokáže demonstrovat klíčové schopnosti ve způsobu fungování: je přizpůsobivá s dynamickým a důkladným vedením.

Výhody odolné organizace:

  • Strategická schopnost adaptace - schopnost efektivního přizpůsobení se měnícím okolnostem, i kdyby to znamenalo odklon od původní činnosti. 
  • Efektivní vedení - znamená statečné přijímání měřitelného rizika a rychlé a správné reakce jak na příležitosti taki hrozby.
  • Silný management - odpovědnost v rámci celé organizační struktury a stávající hierarchie, založená na kultuře důvěry, transparentnosti a inovacích, aby tato organizace mohla zůstat věrná svým hodnotám a vizím.

Základní prvky a domény Odolnosti organizace

Tři základní  prvky  Odolnosti organizace:

  • Kvalitu produktů
  • Spolehlivost procesů
  • Chování zaměstnanců

Tři funkční domény Odolnosti organizace, které pomohou odemknout potenciál v podnicích:

  • Provozní dokonalost
  • Odolnost dodavatelského řetězce
  • Kontinuita toku informací