BS 65000
Více o Odolnosti Organizací
Organizational Resilience   BSI Generální Ředitel
Howard Kerr
Popisuje, jak organizace mohou přežít a fungovat v moderním světě
Howard Kerr Organizational Resilience   Zpráva The Economist o budování stabilních a odolných organizací Organizational Resilience EIU report img
Podívejte se na video Přečtěte si doc.
Přečtěte si shrnutí
Stáhněte Zprávu EIU

Co je to odolnost organizací?

Odolnost Organizace to je   "schopnost organizace předvídat, připravit se, reagovat a přizpůsobit se na rychlé změny a neočekávané události.  Vede nejen k přetrvání organizace, ale také k pokračování v jejím  dalším růstu."
Odolnost organizací není pouze zvládání rizika, představuje celkový  obrázek síly a úspěchu organizace, která předvídá a využívá nadcházející příležitosti.
Je to také organizace, která se učí z vlastních zkušeností a zkušeností jiných organizací, aby pozitivně prošla zkouškou času.
Odolnost je strategickou nutností pro jakoukoli  organizaci v dnešním dynamickém světě plném závislostí. Odolnost Organizací je nedílnou součástí étosu organizace, která poskytuje společný základ a společné chápání problematiky přizpůsobení v dynamickém podnikatelském prostředí; to umožňuje vedení přijmout jistou míru měřitelného rizika a rychle reagovat před adekvátními hrozbami i příležitostmi.


Odolnost Organizací - podle odborníkaJaké jsou výhody Odolné Organizací?

Model BS 65000 shrnuje vlastnosti Odolné Organizace -  výhody odolnosti, které  třeba rozlišovat:

  • Strategická schopnost k adaptaci - to je schopnost efektivního přizpůsobení se
    k měnícím okolnostem, i kdyby to znamenalo odklon od původní činnosti.
  • Efektivní vedení – znamená odvážné  přijímání měřitelného rizika a rychlé i správné reakce  na jak příležitosti, tak i hrozby.
  • Silný management - odpovědnost v rámci celé organizační struktury a stávající hierarchie, založená na kultuře důvěry, transparentnosti a inovacích, aby tato organizace mohla zůstat věrná svým hodnotám a vizím.

Každý vedoucí týmu jistě souhlasí s tím, že pokud chce dosáhnout dlouhodobého úspěchu, organizace se musí stát"odolná". Ale co to znamená v praxi?

Řada publikací o otázkách týkajících řízení se zabývá tím,  jak a proč by měly organizace zavádět odolnost, aby se chránily před rostoucím počtem hrozeb. Nicméně "Odolnost Organizací" je založena na mnohem širším smyslu odolnosti jako hnací síle organizace, díky čemu může organizace efektivně fungovat v dlouhodobém horizontu.

Podívejte se na video -zpravodajství z zasedání u kulatého stolu, jehož se zúčastnil: Howard Kerr -BSI Generální Ředitel, Kai Peters- Ashridge & Hult, Patricia Hamzahee-Integrity Capital a Matthew Gwyther-Management Today Editor.

Zpráva ze zasedání Management Today

Přečtěte si článek na téma "Odolnost Organizací" v sekci Informace pro Média