Organizational Resilience

Organizational Resilience

Organizational Resilience Index Report 2021 out now

Organizational Resilience Index Report 2021 out now

Red Overlay
Organizational Resilience Index Report 2021
Organizational Resilience Index Report 2021
Red Overlay

What is organizational resilience?

Organizational resilience is defined by our standard BS 65000 as: "the ability of an organization to anticipate, prepare for, respond and adapt to incremental change and sudden disruptions in order to survive and prosper".

It reaches beyond risk management towards a more holistic view of business health and success. A resilient organization is one that not merely survives over the long term, but also thrives - ready for the future.

BSI empowers our clients to become ready for what's next. By shaping, sharing and embedding industry best practice, BSI improves organizations' resilience by providing tools and techniques so they are equipped to meet the challenges of today and tomorrow.

How resilient is your organization?

To help our clients become more resilient, BSI has developed a framework that measures organizational resilience across 16 elements in four categories (Leadership, People, Process and Product).

Our benchmarking tool enables senior executives to develop personal insight into the resilience of their own organizations and compare this relative performance with similar organizations in their sectors and geographies.


Jak vypadá odolná organizace a jaké jsou její výhody

Odolná organizace dokáže demonstrovat klíčové schopnosti ve způsobu fungování: je přizpůsobivá s dynamickým a důkladným vedením.

Výhody odolné organizace:

  • Strategická schopnost adaptace - schopnost efektivního přizpůsobení se měnícím okolnostem, i kdyby to znamenalo odklon od původní činnosti. 
  • Efektivní vedení - znamená statečné přijímání měřitelného rizika a rychlé a správné reakce jak na příležitosti taki hrozby.
  • Silný management - odpovědnost v rámci celé organizační struktury a stávající hierarchie, založená na kultuře důvěry, transparentnosti a inovacích, aby tato organizace mohla zůstat věrná svým hodnotám a vizím.

Základní prvky a domény Odolnosti organizace

Tři základní  prvky  Odolnosti organizace:

  • Kvalitu produktů
  • Spolehlivost procesů
  • Chování zaměstnanců

Tři funkční domény Odolnosti organizace, které pomohou odemknout potenciál v podnicích:

  • Provozní dokonalost
  • Odolnost dodavatelského řetězce
  • Kontinuita toku informací