Události a akce

Události a akce

Red Overlay
Red Overlay

Jako jedna z předních světových organizací pracující na zvyšování úrovně standardů pořádáme řadu akcí zaměřených na zlepšení znalostí norem a podněcování zúčastněných stran k diskusi o tom, jak můžeme společně dosáhnout pokroku. Mezi námi organizované akce patří konference, semináře, workshopy, fóra a propagace výrobků.

Můžete se také zúčastnit našich školení zaměřených na lepší srozumění stávajících norem a způsobů, jak je implementovat ve Vaší společnosti s cílem zlepšit výkon, řízení rizik a zajistit, aby byla zvýšena ekologická rovnováha.


Konference

Naše konference poskytují delegátům příležitost rozšířit své znalosti o nejnovějších normách, osvědčených postupech a schopnost poskytovat jejich organizacím výhody, které vyplývají z implementace norem a příprav na důsledky, které z norem vyplývají. Poskytují možnost být vyslechnut profesionály a navázat užitečné kontakty s kolegy z oboru.


Akce pro klienty

Možnost získat aktuální informace o normách nebo poznání potenciálních výhod používání norem ve Vaší společnosti. Pořádáme akce pro klienty, jako jsou například propagace produktu, semináre, workshopy a fóra.


Veletrhy a výstavy

Po celý rok, se podílíme na veletrzích a odborných výstavách. Představují pro nás příležitost setkat se s Vámi a mluvit o tom, jak naše produkty a služby mohou zlepšit fungování Vaší společnosti.