ISO 22301 Management kontinuity činností

ISO 22301 Management kontinuity činností

Minimalizujte dopad incidentů, které by negativně ovlivňovaly nebo narušovaly práci

Minimalizujte dopad incidentů, které by negativně ovlivňovaly nebo narušovaly práci

Red Overlay
ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania
ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania
Red Overlay

ISO 22301 Management kontinuity činností

Porozumění a určení prioritních rizik pro Vaše podnikání pomocí mezinárodního standardu pro kontinuitu činností. ISO 22301 určuje požadavky na systém řízení s cílem předcházení nehodám, které narušují práci, snižuje pravděpodobnost jejich výskytu a zajišťuje, že v případě, že k nim dojde, to společnost nepocítí.


V jaké fázi managementu kontinuity činností jste?

Nabízíme školení, materiály a další služby pro každou organizaci. Bez ohledu na to, zda znáte detailně ISO 22301, nebo chcete prohloubit své znalosti o této normě. Nabízíme balíčky, které si můžete přizpůsobit svému podnikání, chcete-li zahájit management kontinuity podnikání. Váš balíček ISO 22301 může být navržen tak, aby byla zvolena vhodná támata a ušetřeny výdaje. Tím Vám pomůže dosáhnout Vašeho cíle – certifikace – bez ohledu na to, jaká byla Vaše startovní pozice.


Jaké jsou přínosy managementu kontinuity činností dle normy ISO 22301?

  • Identifikace a řízení současných i budoucích hrozeb pro Vaše podnikání
  • Proaktivní přístup k minimalizaci dopadů mimořádných událostí
  • Kritické funkce v období krize
  • Minimalizace prostojů během incidentů a zkrácení času návratu do stavu plně funkční
  • Ukázání zákazníkům, dodavatelům i lidem pořádajícím výběrové řízení, že je Vaše společnost odolná v krizových momentech