ISO 22301 Management kontinuity činností

Porozumění a určení prioritních rizik pro Vaše podnikání pomocí mezinárodního standardu pro kontinuitu činností. ISO 22301 určuje požadavky na systém řízení s cílem předcházení nehodám, které narušují práci, snižuje pravděpodobnost jejich výskytu a zajišťuje, že v případě, že k nim dojde, to společnost nepocítí.


V jaké fázi managementu kontinuity činností jste?

Nabízíme školení, materiály a další služby pro každou organizaci. Bez ohledu na to, zda znáte detailně ISO 22301, nebo chcete prohloubit své znalosti o této normě. Nabízíme balíčky, které si můžete přizpůsobit svému podnikání, chcete-li zahájit management kontinuity podnikání. Váš balíček ISO 22301 může být navržen tak, aby byla zvolena vhodná támata a ušetřeny výdaje. Tím Vám pomůže dosáhnout Vašeho cíle – certifikace – bez ohledu na to, jaká byla Vaše startovní pozice.


Jaké jsou přínosy managementu kontinuity činností dle normy ISO 22301?

  • Identifikace a řízení současných i budoucích hrozeb pro Vaše podnikání
  • Proaktivní přístup k minimalizaci dopadů mimořádných událostí
  • Kritické funkce v období krize
  • Minimalizace prostojů během incidentů a zkrácení času návratu do stavu plně funkční
  • Ukázání zákazníkům, dodavatelům i lidem pořádajícím výběrové řízení, že je Vaše společnost odolná v krizových momentech