ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000 jest międzynarodową normą określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmującą wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności, od rolnika po talerz.


Czym jest ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności?

ISO 22000 jest prawdziwie międzynarodową normą, odpowiednią dla każdej firmy w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym wzajemnie powiązanych ze sobą, na przykład producentów sprzętu, opakowań, środków czyszczących, dodatków spożywczych i składników.

ISO 22000:2005 to norma przeznaczona dla firm chcących zintegrować swój system zarządzania jakością, na przykład ISO 9001, z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności. Istotna jest tu również ustawa o bezpieczeństwie żywności.

Łączy ona ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:

  • interaktywną komunikację;
  • jednolity System Zarządzania
  • środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP
  • ciągłe ulepszanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Jakie korzyści płyną z ISO 22000?

  • Wprowadzenie w swojej firmie procesów o międzynarodowym uznaniu
  • Zapewnienie dostawców i interesariuszy o kontroli zagrożeń
  • Wprowadzenie środków kontroli w całym łańcuchu dostaw
  • Jasny podział obowiązków i odpowiedzialności
  • Stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność.