Jak si zakoupit a získat přístup

Jak si zakoupit a získat přístup

K mezinárodním normám a regulatorním informacím

K mezinárodním normám a regulatorním informacím

Red Overlay
Red Overlay

Jak si zakoupit a získat přístup k mezinárodním normám a regulatorním informacím

Britský národní výbor pro standardizaci, BSI, je pověřen královskou výsadou vyvíjet a publikovat tisíce norem ročně. V současné době spravujeme portfolio čítající více než 95 000 norem, které je možné si zakoupit přes BSI shop nebo od našeho zákaznického týmu, a více než 63 000 aktuálních nebo rozepsaných norem je zpřístupněno přes naše předplatitelské služby. 

BSI zastává zájmy Spojeného království ve všech evropských a mezinárodních organizacích a výborech pro standardizaci. 

Která předplatitelská služba je pro vás ta pravá?