ISO 9001:2015

Po zveřejnění nové verze normy ISO 9001:2015 dn. 23.září 2015 začalo tříleté přechodné období pro organizace, které mají systém řízení kvality založený na normě ISO 9001:2008.

S ohledem na inovativní prvky v nové normě, je nejlepší začít přípravu organizace na aktualizaci systému co nejdříve.


Více než 1,2 milionu organizací je certifikováno podle ISO 9001. Nová verze bere v úvahu celou řadu otázek, které zvyšují schopnost organizací k trvalému poskytovaní produktů a služeb splňujících požadavky zákazníků.

Návrh normy byl vypracován v nové podobě, která je společná pro všechny nové normy systému řízení. To umožní snadnou integraci při zavádění více než jednoho systému.

 

Podívejte se na termíny školení pro ISO 9001:2015

BSI Vám pomůže při zavádění změn. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a sledujeme pokroky při zavádění nových požadavků norem. Můžete se spolehnout na naši plnou podporu, pokud jde o školení a podpůrné materiály, které vám pomohou pochopit podstatu aktualizace.

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Hlavní změny

Nový design normy ISO 9001:2015:

Bod 1:  Rozsah normy

Bod 2: Citované dokumenty

Bod 3: Termíny a definice

Bod 4: Kontext organizace

Bod 5: Vůdcovství

Bod 6: Plánování

Bod 7: Podpora

Bod 8: Provoz

Bod 9: Hodnocení fungování

Bod 10: Zlepšování

 

Hlavní navrhované změny jsou:

Zaměření  na vedení
Zaměření na řízení rizik
Důraz na cíle, měření a řízení změnami
Komunikace a uvědomělost
Méně požadavků v podobě příkazů

Plán změn:

2014

Květen - Návrh mezinárodní normy (DIS) k dispozici veřejnosti

2015

Červen - Konečný návrh mezinárodní normy (FDIS)

Září - Uveřejnění mezinárodní normy

2016 - 18

Září 2018 - Konec přechodného  období

 

Mohlo by se zdát, že období 3 let ode dne zveřejnění je dostatečně dlouhé, aby se daly provést veškeré změny. Na základě našich zkušeností ale doporučujeme začít proces přechodu co nejdříve.

ISO 9001:2015-o normě

Konečný návrh (FDIS) normy  ISO 9001:2015-kde najdu text?
Navštivte web: shop.bsigroup.com

 Nová architektura standardů - co to je?
Odpověď najdete ve video materiálech níže, v našich složkách ke stažení (zdarma) a na www.iso.org

Kdy bude publikace aktualizace normy ISO 9000?
Revize normy ISO 9000:2015 byla vydána současně se standardem ISO 9001 v roce 2015.

Bude stále k dispozici norma ISO 9001?
Ano, dokument bude stále fungovat

Proces přechodu

Proces přechodu - kdy začít?
Doporučujeme, abyste co nejdříve začali komunikaci v rámci organizace o přechodu na novou normu ISO 9001:2015. Zatím můžete provést přezkoumání procesů ve Vaší organizaci a zkontrolovat, zda jsou na nejvyšší úrovni slučitelné s novou architekturou.

Do kdy bude norma ISO 9001:2008 platná?
Do kdy můžeme provádět certifikaci v souladu s požadavky této normy?
Současná norma je platná až do konce přechodného období pro normy 9001:2015 ISO (3 roky - do září 2018) 12 měsíců po zveřejnění nového standardu ISO 9001:2015 BSI přestane vydávat certifikáty.

Pozor! Do konce přechodného období musí všechny organizace přejít na normu ISO 9001:2015. Po uplynutí této doby vyprší platnost certifikátu pro normu ISO 9001:2008.

 Existuje možnost přechodu na novou normu během recertifikace v roce 2016?
Jistě, avšak systém musí odpovídat všem požadavkům nového standardu ISO 9001:2015.

Naše organizace je v současné době v procesu zavádění systému řízení kvality. Přemýšlíme o certifikaci podle standardu ISO 9001. Jak bychom měli postupovat?
Doporučujeme pokračovat v zavádění systému. Vaše organizace má tři roky na to, aby přešla na novou normu ISO 9001:2015.

Doporučujeme, abyste se nejprve seznámili s požadavky nové normy, například při školení BSI. Dostupná školení najdete ZDE. Školení Vás seznámí s procesem aktualizace.

Přechod na nový standard znamená dodatečné náklady a dodatečné auditorské dny?
BSI Vám pomůže v procesu transformace podle plánu kontrolních návštěv, ale bude to provedeno po zveřejnění nové normy. Tento proces se liší v souvislosti s tím, jestli se zákazníci přidávají k BSI již na začátku přechodného období, nebo to jsou klienti, kteří začínají proces ve druhém či třetím roce po vydání publikace nového standardu.

Budou existovat jakékoliv další náklady při obnovení certifikátu?
Ne, ale bude to ještě potvrzeno

Jak můžeme zjistit, v které fázi přechodu na novou normu jsme my?
BSI sleduje u svých klientů průběh implementace normy ISO 9001:2015. Zajistíme výběr vhodných školení, která budou podporovat proces přechodu. Doporučujeme také kontaktovat Vám přiřazeného manažera.

Změny standardu

Je pravda, že cyklus PDCA již nebude součástí nové normy ISO?
Norma ISO 9001:2015 je postavena podle cyklu PDCA. V nové verzi standardu je kladen důraz na význam procesního přístupu.

Na co musíme být připraveni s certifikátem ISO 22000 (řízení bezpečnosti potravin)?
Již v září 2014 měl začátek proces revize ISO 22000. Výsledná norma bude upravena na novou architekturu vysoké úrovně. Více informací na: www.iso.org

Naše organizace je certifikována s IATF 16949 / AS 9001 – budou tyto normy změněny v souladu s novou verzí normy ISO 9001:2015?
Stále čekáme na informace. Až do vyjasnění situace doporučujeme zabezpečovat shodu systému s požadavky současných norem.

Jaký je osud standardu ISO 13485 (zdravotnické prostředky)?
Tato norma bude revidována, nelze očekávat její přizpůsobení k architektuře vysoké úrovně. Více informací již brzy.

Kde mohu porovnat, jaké změny nastanou v požadavcích normy ISO 9001:2008 a 2015?
Zveme Vás k seznámení se  s našimi materiály. Připravili jsme pro Vás řadu složek ke stažení a informační video materiály (níže s polskými titulky).

V současné době používáme normu ISO 31000 - Management Rizika - riziko je nedílnou součástí revidované normy, s ohledem na to budeme potřebovat obě normy?
V tomto případě bude používání obou norem nevyhnutelné. ISO 31000 je zaměřeno na rozvoj přístupů k riziku v rámci celé organizace, zatímco ISO 9001 na témata týkající se systému, který se zabývá spokojeností zákazníka.

Jak se liší nová norma od návrhu normy?
Konečná verze normy je založena na komentářích z více než 90 zemí. V nové normě existují prvky, jako jsou požadavky na kontext organizace a vedení, nová architektura vysoké úrovně  a z ní vynikající  číslování pomocí bodů.

V návrhu standardu neexistuje žádný požadavek k jmenování zástupce vedení - jaký to bude mít vliv na na vztahy s BSI, stejně jako na kontrolní návštěvy BSI?
Stále budete mít určenou osobu pro přímého styku s BSI. Tady tato změna nebude mít velký význam.

Máme integrovaný systém, který zahrnuje ISO 14001 a OHSAS 18001. Jak změny v ISO 9001 a těchto standardech mohou ovlivnit proces přechodu a celý systém?
Usnadnění integrace v rámci jednoho systému je hlavním cílem změn navrhovaných v těchto třech dokumentech. To umožňuje větší koherenci. Upozorňujeme však, že datum zveřejnění těchto dokumentů se liší. Existují různá přechodná období. Bude velmi důležité naplánovat přechod tímto způsobem, abyste si udrželi certifikáty každého  systému. Můžete se spolehnout na pomoc svého vybraného manažera v BSI.

Pokud známe jenom návrh normy, doporučují se jakékoliv aktivity, které umožní dřívější přípravu k procesu přechodu?

 

Jak se připravit na změnu? Příklady akcí doporučených BSI:

  • Organizujte systém a proveďte revizi současného přístupu
  • Rozhodněte se pro aktivní spolupráci s vedením organizace. Navrhované změny budou mít vliv na její činnost
  • Zjistěte, jak jsou procesy identifikovány, řízeny a kontrolovány 
  • Zvažte, jak nejlépe přistoupit k problémům v oblasti řízení rizika a příležitostí
  • Zvažte přínosy zavedení integrovaného systému řízení-pokud máte více než jeden certifikační řídící systém.
  • Návrh mezinárodní normy obsahuje cenné rady ohledně termínů použitých v normě. Tyto pojmy budou pravděpodobně použity v konečné verzi normy.

Podpora BSI

Jak mi může pomoc manažer pro pomoc zákazníkovi v BSI?
Takový člověk má k dispozici všechny aktuální informace týkající se procesu přípravy revidovaných norem pro zveřejnění. Po vydání norem se můžete spolehnout na pomoc manažera, který vám poradí, jak splnit nové požadavky. Ve své práci musíte plánovat a realizovat změny v organizaci. Dostupné budou také publikace BSI pro podporu a zavádění nových požadavků.

Kontaktujte nás, prosím,chcete-li získat další informace: (22) 330 61 80

Jaké školení nabízí BSI v rámci revize normy ISO 9001?
Zjistěte zde

Mám otázku o mé certifikaci. Koho kontaktovat v tomto případě?
Telefon BSI: 22 330 61 80
e-mail: infopoland@bsigroup.com
nebo můžete vyplnit následující formulář:

ISO 9001:2015

 

Doporučujeme Vám stáhnout si zdarma podpůrné materiály týkající se ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 Výhody předčasného přechodu NOVINKA

ISO 9001:2015 Seznam sebeúcty (verze v angličtině)

ISO 9001:2015 Plán přechodu (verze v angličtině)

ISO 9001:2015 Průvodce přechodu na novou verzi normy (verze v angličtině)

Jaké změny se vyskytují v provádění auditu? (verze v angličtině)

Proč je ISO 9001:2015 pro Vás výhodnější? (verze v angličtině)

Často kladené otázky (verze v angličtině)

Historie a budoucnost (verze v angličtině)

Podstata změny (verze v angličtině)

Význam rizika v oblasti managementu kvality (verze v angličtině)

Návod k implementaci (verze v angličtině)


Podrobnější materiály týkající nové verze standardu dostanete na našem školení.

ISO 9001:2015 v kostce

Abychom Vám pomohli pochopit podstatu aktualizací ISO 9001:2015, připravili jsme pro Vás několik instruktážních videí (filmy mají polské titulky)

 

 Nejdůležitější tipy týkající procesu Přechodu NOVINKA

 

 

 Jaké jsou výhody předčasného přechodu pro Vaši organizaci? NOVINKA

 

 

 Jak se připravit na přechod na nové verze standardů? NOVINKA

 

 

 Význam vedení v aktualizovaných normách NOVINKA

 

 

Nová verze normy ISO 9001:2015 v podrobnostech

 

 

Úvod k aktualizaci ISO 9001

 

 

Příprava organizace k aktualizaci

 

 

Charles Corrie o aktualizaci ISO


Poptávkový formulář

Pokud máte  dotazy ohledně aktualizaci normy ISO 9001:2015 vyplňte a odešlete níže uvedený formulář. Pokud máte zájem o novinky z oblasti systémů řízení, přihlaste se prosím k odběru našeho Newsletteru.