Inovace

Inovace

Normy hrají rozhodující roli u prosazování nových technologií a myšlenek. Více o jejich roli v inovaci.

Normy hrají rozhodující roli u prosazování nových technologií a myšlenek. Více o jejich roli v inovaci.

Red Overlay
Red Overlay

Inovace

  • Normy hrají rozhodující roli při minimalizaci rizik spojených s investicemi a urychlují osvojování nových technologií díky sebevědomému přístupu. BSI stojí v čele světové standardizace v oblastech, které mají potenciál transformovat ekonomiku i naší společnost.
  • Normy jsou klíčové při komercializaci nových technologií, budování důvěry a podpoře vzniku nových trhů doma i v zahraničí.
  • Normy podporují konsolidaci nových dodavatelských řetězců, chrání před rizikem technologického zaostávání a pomáhají šířit poznatky přímo z výzkumných a testovacích laboratoří.