BSI - jak vznikají normy?

Normy jsou výsledkem dohody a spolupráce.

Norma - je výsledkem kolektivní práce. BSI sdružuje zástupce společností, které mají zájem o dané téma a mají o něm rozsáhlé znalosti, aby mohli vytvořit technický výbor pro vývoj normy s pomocí našich zaměstnanců, kteří vedou proces vytváření norem a provádění průzkumů.

Typicky se takový výbor skládá ze zástupců odborných institucí, výzkumných a kontrolních organizací, místních samospráv i vlád a zákazníků, tedy uživatelů norem.

Máme více než 110 let zkušeností v tvorbě norem, ve vedení a řízení procesů a v usnadňování dosažení konsensu odborníky. Poskytujeme reprezentativní, inkluzivní a plné dostupné normalizační výbory a dbáme o to, aby byly procesy přísné i transparentní. Používáme jasné zásady při vypracovávání norem, což pomáhá zajistit, že jsou autoritativní a univerzální respektované. Tyto zásady jsou uvedeny v BS 0 a PAS 0.

Většina britských norem je převáděna na mezinárodní úroveň – skrze organizace působících v globálním měřítku (například ISO nebo IEC) nebo jen ty působící jen v Evropě jako Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI). BSI úzce spolupracuje s těmito organizacemi na všech úrovních, a naše technické výbory téměř vždy určují členy, kteří se podílejí vývoji mezinárodních norem.

BSI je povinen přijmout všechny evropské normy (EN) vyvinuté společností CEN, CENELEC a ETSI a odstranit jakékoli existující britské normy, které jsou s nimi v konfliktu. Tato povinnost neplatí pro mezinárodní normy, přestože existuje obecný předpoklad, že je přijmeme, pokud neexistují rozumné důvody tak neučinit.

Přijetí vyžaduje udělení zvláštní statusu „britské normy“ British Standard - BS, označující, že norma byla vyvinuta podle pravidla BS 0.

Vytváříme také britské normy v plném rozsahu ve Velké Británii, pokrývající témata, která jsou opomenuta mezinárodní normalizací.

Čas vypracování britské normy se pohybuje od jednoho do čtyř let, podle složitosti tématu a dotčených zúčastněních stran. Z tohoto důvodu trvá proces formování mezinárodních norem obvykle déle než proces u národních norem.

Britské standardy nejsou jediným typem námi vytvářených norem. Některé - zejména PAS -  obvykle můžete vyvinout rychleji.