Školení pro ISO/IEC 27001 Bezpečnost Informací

Information SecurityS pomocí našich odborníků dozvíte, jak efektivně řídit systém managementu bezpečnosti informací.

 ISO/IEC 27001 je mezinárodní norma, která určuje požadavky na vytváření, zavedení a průběžné zlepšování systémů managementu bezpečnosti informací.

Naše školení se konají podle konkrétních programů, které umožňují seznámit se s normami, pravidly pro zavádění systémů managementu bezpečnosti informací a jejich auditování. Máme také školení pro jednotlivce i vedoucí auditory zabývající se přechodem z předchozí verze ISO/IEC 27001: 2005 na aktuální verzi ISO/IEC 27001: 2013.Školení