Požadavky Systému Managementu Bezpečnosti Informací podle ISO/IEC 27001: 2013

Bezpečnost informací stává velice důležité jak pro Vaši firmu, tak pro všechny zúčastněné strany. BSI připravila komplexní jednodenní kurz, ve kterém se do hloubky prodiskutují organizační důsledky mezinárodní normy v oblasti systémů managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001: 2013). Cílem kurzu je to, abyste si ujasnili požadavky ISO/IEC 27001: 2013 a seznámili se s tím, jaké přínosy může tato norma přinést Vaší firmě.

Pokud se chcete přihlásit na školení, vyplňte, prosíme Formulář přihlášky PDF a pošlete nám ho naskenovaný e-mailem.

Jaký bude přínos kurzu?

Pochopím, co to je efektivní management bezpečnosti informací v rozsahu organizace a jak můžu chránit své informace (v aspektů integrity, důvěrnosti a dostupnosti) a informace, které jsou majetkem mých partnerů.
Zlepšujeme světové normy od roku 1979 a vytvořili jsme 85 % norem, které jsou v našem portfoliu, včetně norem týkajících se Bezpečnosti Informací..