Požadavky Systému Managementu Bezpečnosti Informací podle ISO/IEC 27001: 2013

Bezpečnost informací stává velice důležité jak pro Vaši firmu, tak pro všechny zúčastněné strany. BSI připravila komplexní jednodenní kurz, ve kterém se do hloubky prodiskutují organizační důsledky mezinárodní normy v oblasti systémů managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001: 2013). Cílem kurzu je to, abyste si ujasnili požadavky ISO/IEC 27001: 2013 a seznámili se s tím, jaké přínosy může tato norma přinést Vaší firmě.

Pokud se chcete přihlásit na školení, vyplňte, prosíme Formulář přihlášky PDF a pošlete nám ho naskenovaný e-mailem.

Pro koho je školení určeno:

 • Manažerský tým
 • Vedení spojené s ISO/IEC 27001
 • Osoby odpovědné za řízení IT systémů
 • Osoby odpovědné za řízení bezpečnostních systémů
 • Osoby odpovědné za Bezpečnost
 • Poradce v implementaci Systémů Managementu Bezpečnosti Informací.
Zlepšujeme světové normy od roku 1979 a vytvořili jsme 85 % norem, které jsou v našem portfoliu, včetně norem týkajících se Bezpečnosti Informací..

Co se naučím?

Po dokončení kurzu se účastníci budou moci:

 • vysvětlit, co to je management bezpečnosti informací (MBI)
 • pochopit, jak je MBI důležité pro firmu
 • poznat výhody MBI
 • znát „rodokmen“ normy ISO/IEC 27001/2
 • pochopit a aplikovat klíčové pojmy a principy normy ISO/IEC 27001: 2013
 • pochopit a používat pojmy a definice obsažené v normě
 • interpretovat hlavní požadavky normy ISO/IEC 27001: 2013

Jaký bude přínos kurzu?

Pochopím, co to je efektivní management bezpečnosti informací v rozsahu organizace a jak můžu chránit své informace (v aspektů integrity, důvěrnosti a dostupnosti) a informace, které jsou majetkem mých partnerů.

Školení zahrnuje:

 • školicí materiály
 • certifikát
 • oběd a občerstvení

Termíny školení: 1. července / 5. září / 7. listopadu