Vedoucí Auditor Systému Managementu Bezpečnosti Informací podle ISO/IEC 27001: 2013 (Akreditace IRC a 17287).

Audit je klíčovým faktorem pro úspěch jakéhokoliv systému řízení. To znamená zvláštní odpovědnost, tvrdé výzvy a složité problémy. Toto intenzivní pětidenní školení připraví účastníky na osvědčování procesů a provádění auditu v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001: 2013. Pro studenty kurzu, jejichž cílem je podpořit proces zavádění a certifikace, bude zdrojem pomoci a potřebných informací.

Pokud se chcete přihlásit na školení, vyplňte, prosíme Formulář přihlášky PDF a pošlete nám ho naskenovaný e-mailem.

Pro koho je školení určeno:

 • pro všechny, kdo chtějí zavést formální systém managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001: 2013,
 • auditory systému bezpečnosti informací, kteří chtějí zvýšit svou kvalifikaci,
 • konzultanty, kteří radí v oblasti certifikace dle normy ISO/IEC 27001: 2013,
 • odborníky v oblasti informačních technologií a systémů kvality.

Chcete-li mít možnost se zúčastnit školení, vyžaduje se znalost problematiky a normy ISO/IEC 27001: 2013. (Kandidátům bez řádných znalostí je doporučena účast na jednodenním školení „Požadavky Systému Managementu Bezpečnosti Informací“.

Co se naučím?

Školení zahrnuje následující témata:

 • norma ISO/IEC 27001: 2013
 • bezpečnost informací
 • hodnocení bezpečnostních rizik a míru vystavení se těmto rizikům
 • řízení rizik
 • výběr způsobů posuzování bezpečnosti
 • zavedení systému managementu bezpečnosti informací
 • audit systémů podle ISO/IEC 27001: 2013
 • technika auditování ISO/IEC 27001: 2013.
 • vedení týmu auditorů systému ISO/IEC 27001: 2013
 • techniky pro vedení pohovorů
 • vykazování výsledků auditu

Jaký bude přínos kurzu?

Efektivní audit je jediným způsobem, jak si ověřit, že přijatá opatření pro ochranu Vaší společnosti a Vašich zákazníků jsou správně spravována a zda je dosaženo požadovaných výsledků.

 • Důkladná znalost metod a technik, které umožní efektivnější auditování a rovněž umožní správní radě učinit informovaná rozhodnutí na základě znalostí získaných z auditů
 • V kurzu si účastníci procvičí a zdokonalí své dovednosti v analytickém myšlení. Bez ohledu na to, zda účastník pracuje jako auditor, nebo pokud je ve vedoucí pozici, v současné době to je výhoda, kterou by každá firma měla získat pro své zaměstnance.
 • Informace týkající se přístupu, zásad a strategie externích auditorů jsou relevantní pro firmy zavádějících systémy řízení a jsou užitečné v rámci přípravy na certifikační audit
 • Kurz je uznáván jak v Polsku, tak i po celém světě. Zvyšuje pravomoci auditorů. Auditoři, kteří získají certifikát vedoucího auditora, budou splňovat školící nároky kladené na jednotky, které akreditují personál (IRCA)***

***IRCA - International Register of Certified Auditors
(Mezinárodní Registr Certifikovaných Auditorů)

Školení zahrnuje:

 • výukové materiály
 • certifikát
 • oběd a občerstvení

Termíny školení: 21. - 25. listopadu 2016 / 12. - 16. prosince 2016 / 23. - 27. leden 2017/ 6.0 - 10. březen 2017