Vedoucí Auditor Systému Managementu Bezpečnosti Informací podle ISO/IEC 27001: 2013 (Akreditace IRC a 17287).

Audit je klíčovým faktorem pro úspěch jakéhokoliv systému řízení. To znamená zvláštní odpovědnost, tvrdé výzvy a složité problémy. Toto intenzivní pětidenní školení připraví účastníky na osvědčování procesů a provádění auditu v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001: 2013. Pro studenty kurzu, jejichž cílem je podpořit proces zavádění a certifikace, bude zdrojem pomoci a potřebných informací.

Pokud se chcete přihlásit na školení, vyplňte, prosíme Formulář přihlášky PDF a pošlete nám ho naskenovaný e-mailem.

Jaký bude přínos kurzu?

Efektivní audit je jediným způsobem, jak si ověřit, že přijatá opatření pro ochranu Vaší společnosti a Vašich zákazníků jsou správně spravována a zda je dosaženo požadovaných výsledků.

  • Důkladná znalost metod a technik, které umožní efektivnější auditování a rovněž umožní správní radě učinit informovaná rozhodnutí na základě znalostí získaných z auditů
  • V kurzu si účastníci procvičí a zdokonalí své dovednosti v analytickém myšlení. Bez ohledu na to, zda účastník pracuje jako auditor, nebo pokud je ve vedoucí pozici, v současné době to je výhoda, kterou by každá firma měla získat pro své zaměstnance.
  • Informace týkající se přístupu, zásad a strategie externích auditorů jsou relevantní pro firmy zavádějících systémy řízení a jsou užitečné v rámci přípravy na certifikační audit
  • Kurz je uznáván jak v Polsku, tak i po celém světě. Zvyšuje pravomoci auditorů. Auditoři, kteří získají certifikát vedoucího auditora, budou splňovat školící nároky kladené na jednotky, které akreditují personál (IRCA)***

***IRCA - International Register of Certified Auditors
(Mezinárodní Registr Certifikovaných Auditorů)