BSI - Certifikační politika

BSI Group je v souladu s normou ISO/IEC 17021:2011 a je akreditována většinou světových akreditačních orgánů. Některé kanceláře BSI jsou akreditovány podle ISO 14065:2007 na ověření emisí skleníkových plynů (GHG). Pro zajištění důvěry a prokázání nestrannosti našich postupů vyhodnocování, BSI vyznává zásadu otevřenosti, zatímco udržuje přísnou důvěrnost dat svěřených zákazníky.
.


Objektivita

Účelem certifikace systému řízení je spíše zisk důvěry veřejnosti a zúčastněných stran, než to aby společnost certifikovaná nebo hodnocená BSI splňovala určité požadavky. Zisk této důvěry závisí na mnoha faktorech, včetně pravomoci vedení společnosti a zaměstnanců, nestrannosti a také předcházení střetu zájmů. Proto BSI uplatňuje požadavky normy ISO/IEC 17021: 2011 a ISO 14065:2007 a má nezávislé a nestranné výbory v různých částech světa, jejichž primární rolí je zachování nestrannosti BSI.


Stav certifikace

BSI zpřístupní veřejnosti informace o stavu certifikace každého ze svých zákazníků prostřednictvím katalogu registrovaných zákazníků a certifikátů. To umožňuje zkontrolovat, zda je certifikace nebo licence aktuální a jestli může být v závěrečném měsíci ztracena.


Politika týkající se pozastavení certifikace

BSI normálně nepozastavuje certifikaci svým zákazníkům, ale postupuje tak pouze za výjimečných okolností, kdy se každý případ hodnotí jednotlivě. Během pozastavení není certifikace platná, až do zrušení pozastavení. Takové pozastavení je jasně uvedeno v katalogu klientů BSI.


Přezkumné řízení

Pokud jste certifikováni nebo jste klientem BSI v procesu ověřování a existuje spor o certifikaci nebo ověření, který nejste schopni vyřešit s pomocí manažera klienta/auditora/ověřovatele nebo místní kanceláře BSI, je nutné poslat písemnou žádost regionálnímu výkonnému řediteli BSI ve Vaší zemi. Adresu každého z místních kanceláří lze nalézt na příslušných webových stránkách jednotlivých zemí.

Bez ohledu na zemi, ve které podnikáte, bude stanovena po odvolání ustanovena nezávislá odvolací komise, která nebude jakkoliv spojena s projednávanou záležitostí. Zasedání komise se zúčastněnými stranami bude svolána v nejkratší možné době. Po důvěrném vyslechnutí důkazů všech stran, odvolací komise učiní konečné rozhodnutí a bude o něm písemně informovat BSI i všechny zúčastněné strany.


Reklamace

BSI Group bere vážně všechny reklamace, které jsou učiněny vůči BSI a rovněž vůči klientům BSI.

Reklamace vůči BSI by měly být doručeny písemně do místní kanceláře BSI ve Vaší zemi a adresované regionálnímu výkonnému řediteli. Plně chápeme Vaše problémy a zavazujeme se případ řešit spravedlivě a rychle. Budete průběžně informováni a slibujeme Vám odpověď ihned po komplexním zvážení stížnosti.

Reklamace registrovaného klienta nebo klienta v procesu ověřování by měly být podány písemně. Po potvrzení, že zákazník je registrován nebo ověřen BSI, podnikáme dané akce a potvrzujeme to, jak se bude věc řešit v následných auditech nebo ověření. Díky pečlivému procesu ověřování řešení těchto reklamací trvá mnohem déle.


Veřejné informace o reklamacích

BSI neposkytuje veřejnosti informace o podaných reklamacích vůči sobě nebo svým zákazníkům, pokud to není vyžadováno zákonem.