Znalosti o osvědčených postupů

Základem úspěchu každého podnikání jsou znalosti. To byla vždy pravda, ale stále více a více informací je na dosah ruky, ale ty pravé a užitečné informace můžou být poněkud zahaleny v mlze. Jak si můžeme být jisti, že naše společnost nebo organizace má přístup k nejlepším dostupným znalostem?

Znalosti nejsou to stejné informace, důležitá je především jejich kvalita. Znalosti jsou něčím, čemu můžete důvěřovat a na čem můžete bezpečně založit své dalekosáhlé plány.

Příkladem takových znalostí jsou britské normy. Jedná se o ryzí moudrost založenou na zkušenostech a odborné znalosti. Tato moudrost je pečlivě shromážděna a uvedena v spolehlivém, osvědčeném, ale i ve flexibilním a dynamickém formátu.

Znalosti obsažené v britských normách byly vyšperkovány díky využití našich procesů a konzultací, jsou navíc výsledkem konsensu dosaženého zapojením, všech zapojených zúčastněných stran. Jsou rovněž pravidelně revidovány a aktualizovány. Můžete si být jistí, že to jsou znalosti využívané také jinými – Vašimi partnery, dodavateli, klienty i konkurenty – kteří na jejich základě činí podnikatelská rozhodnutí.

Znalosti obsažené v našich normách a dalších publikací můžou být použity jako doplněk k již existujícím znalostem, případně jako základ pro znalosti, které chceme začít hromadit. Naše znalosti čekají na využití ve Vaší firmě způsobem, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám. Bez ohledu na to, jak ho budete používat, můžete se na něj spolehnout.