BSI Group - Naše historie

1901-1914 Začátky

Sir John Wolfe-Barry - muž, který navrhl Tower Bridge v Londýně, založil 22. ledna 1901 Radu Institutu Stavebních Inženýrů (Council of the Institution of Civil Engineers) pro posouzení standardů používaných v odvětví kovů a oceli. Výsledkem bylo první setkání Výboru technických norem, které se konalo 26. dubna 1901. Na tomto setkání byl schválen standard, který sjednotil velikost konstrukční oceli, snížil jejich počet ze 175 na 113 - a tak začala Standardizaci.

V roce 1903 očekávání obchodníků na kvalitní výrobky vedlo k vytvoření a zaregistrování Britského Normalizačního Označení (British Standard Mark), které bylo později uznána jako Kitemark®. Tato značka byla použita na tramvajových kolejích, aby potvrdila jejich kvalitu a následné akce způsobily sjednocení rozchodu kolejí zjišťujeme a snížit jejich počtu ze 75 na 5.

1914-1945 Růst Standardizace

Během první světové války používala britské standardy admiralita, ministerstvo obchodu, hrabství města Londýn a mnoho dalších. Od roku 1920 se platné standardy týkaly rovněž Kanady, Austrálie Jižní Afriky a Nového Zélandu. Zájem byl viditelný rovněž v Německu a USA.

22. dubna 1929 Normalizační Výbor Inženýrů (Engineering Standard Committee), který se od roku 1918 jmenoval Britská asociace normalizace inženýrů (British Engineering Standards Association), mu byl udělen titul „Královské Výsady“. Dodatečná výsada byla udělena rovněž v roce 1931, kdy se název konečně změnil na British Standards Institution, ten je platný dodnes.

V době vypuknutí Druhé Světové Války byly práce týkající se šíření standardů pozastaveny a veškeré úsilí bylo soustředěno na vytvoření válečných standardů „war emergency standards”. V roce 1942 Britská Vláda oficiálně uznala BSI jako jedinou organizaci odpovědné za vydávání národních norem. V letech 1939 až 1945 bylo vyvinuto více než 400 „war emergency standards”.

1946 – 1975 Mezinárodní konsolidace a péče o zákazníka

V roce 1946 se v Londýně konala první konference týkající se společných standardů (Commonwealth Standards Conference), byla zorganizována BSI a vedla k založení International Organization for Standardization (ISO).

V 50. a 60. letech byl trh zaplaven s různým zbožím, které bylo často pochybné kvality. V roce 1953 Kitemark® apeloval na národní výrobce nábytku, tlakových hrnců a motocyklových přileb, aby pomohli zákazníkům určit zboží, které je produkováno správně a aby používali označení Kitemark®  na svých produktech.

Standardy byly také publikovány v oblastech znečištění ovzduší, jaderné energie, užívaní vhodných barev pro identifikaci v průmyslu, kancelářského i školního nábytku atd.


V roce 1951 byl vytvořen Ženský Poradní Výbor „The Women’s Advisory Committee”, jehož cílem bylo informovat o efektu norem na národního spotřebitele. Tato iniciativa byla předstupněm k vytvoření dnes existujícího Consumer Policy Commitee, který koordinuje práci s účastí představitelů spotřebitelů v technickém výboru BSI odpovědném za spotřební zboží.

V roce 1959 byl založen The Test House at Hemel Hempstead, jehož cílem bylo otestovat zařízení exportované do Kanady. Tato iniciativa se stala předchůdcem vzniku BSI Product Services. Vládní regulace způsobila povinnost vlastnit označení Kitemark® pro výrobce automobilových bezpečnostních pásů a motocyklových přileb, které byly uvedeny do Hemel Hempsteaded.

1975-1997 Standardy pro Systémy Řízení

Prvním globálním standardem řízení jakosti byl BS 5750, který byl publikován v roce 1979. V roce 1987 se tento standard stal normou ISO 9000 a navíc inspiroval další sérii mezinárodních norem. Tato norma byla revidována v roce 1994 a zdokonalena v roce 2000. Tato norma poskytuje mezinárodní úspěch systému řízení jakosti s více než 776 000 vystavenými certifikáty podle ISO 9001: 2000 v 161 zemích na konci roku 2005. Po stejné cestě se BSI vydala v roce 1992, kdy publikovala první celosvětový standard pro systém environmentálního managementu BS 7750.


V roce 1996 byl publikován mezinárodní nástupce BS 7750 jako ISO 14001 . Během prvních deseti let, kdy byl standard přijat na mezinárodní trh, bylo vydáno více než 111 000 certifikátů ISO 14001 (1996-2005) v 138 zemích. BSI Group také začala mezinárodně expandovat, když v roce 1991 BSI otevřela kancelář BSI Americas v Restonu ve Virginii a v roce 1995 první asijskou pobočku v Hongkongu.

 
Královská Výsada

Od roku 1998 BSI se stala globální společností a v roce 1998, po změnách v Královské Výsadě, se BSI Group stala:

  • CEEM, přední americkou školící firmou v oblasti systémů řízení a poskytování publikací,
  • International Standards Certification Pte Ltd, certifikační orgán nacházející se v Singapuru


V lednu 2002 BSI převzala společnost KPMG – severoamerický certifikační orgán certifikující systémy ISO. Tímto se BSI stává největším certifikačním subjektem v Severní Americe. V roce 2003 získává BSI 100 procent akcií v BSI Pacific Ltd., aby konsolidovala celou skupinu a mohla se zaměřit na působení na trhu s obrovským potenciálem v Číně. BSI také převzala podíl 49 procent akcií v BSPL (British Standards Publishing Limited) a vytvořila tak nový zdroj prodeje, distribuce tím, že poskytuje standardy průmyslu i komerčnímu trhu ve Velké Británii i po celém světě. 

V roce 2003 jsme oslavili 100 výročí označení Kitemark, které se v podnikání stalo jakýmsi Superznakem.


V roce 2004 BSI přebírá nizozemskou společnost KPMG-KPMG Certifikation B.V. – zajišťuje tak širokou řadu služeb poskytovaných skupinou v Beneluxu i ve zbytku kontinentální Evropy.

V roce 2006 BSI převezalo Německý Certifikační Orgán NIS ZERT Entropy International Ltd, jednu z největších globálních společností, která zajišťuje dokonalost a trvale udržitelný rozvoj pomocí softwaru.

V témže roce BSI také přebírá Benchmark Certification Pty Ltd, druhý největší australský certifikační orgán a spolu s ním školící orgán ASI-QS, lokalizovaný ve Velké Británii specializující se na školení a implementaci Six Sigma.

Výsledek těchto strategických tahů je to, že už více než po století dosahujeme růstu. BSI Group poskytuje širokou škálu služeb a portfolio zákazníkům, pomáhá jim usilovat o dokonalost a zvyšovat jejich pověst po celém světě. BSI vydala více než 80 000 ISO certifikátů na celém Světě.

V roce 2008 Kitemark®  od BSI udělena cena Superbrand a to již počtvrté za sebou díky každoročním úspěchům.

V dubnu 2009,  získává BSI Supply Chain Security Division of First Advantage Corporation, USA, a v květnu 2009 také Certification International S.r.l. - auditorský orgán, který rovněž provádí certifikace systémů řízení v Itálii. Poté v srpnu 2009 BSI získává EUROCAT, německý certifikační orgán, který provádí zkoušky v sektoru zdravotní péče.

V důsledku těchto strategických tahů a více než 100 let období vývoje, má BSI Group ve svém portfoliu služeb komplexní podnikatelský servis a poskytuje ho zákazníkům po celém světě. Pomáhá jim fungovat efektivněji a zároveň zvětšit jejich konkurenceschopnost na trhu.