Snížení rizika pro firmu

Proč snižovat riziko?

Vážné nehody, narušení bezpečnosti informačních systémů, požáry, povodně, ztráta dodavatelů, extrémní počasí – to je několik příkladů rizik, která by se mohla dotknout každé firmy a způsobit nenapravitelné ztráty. Systematické využívání norem umožňuje připravit se předem na tyto a řadu jiných hrozeb, aby se snížila pravděpodobnost jejich výskytu, a dokonce i proměnila v příležitosti.

V případě nepříznivých událostí se prostoje výrazně zkrátí a všechny ostatní náklady na nápravu situace se sníží.

Vypořádání se s hrozbami může znamenat mnohem víc:

jejich pochopení a následně podniknuté kroky ke zmírnění dopadů hrozeb, pomáhá k posílení firmy a k tomu, aby byla v budoucnu odolnější, schopna reagovat a využít nové příležitosti. Kdykoliv existují překážky, kterým bude muset čelit Vaše firma i Vaše konkurence, budete lépe připraveni přežít počáteční problémy, následně se dostat z obtíží a získat větší podíl na trhu.

Ale to ještě není všechno! Schopnost překonávat překážky pomáhá Vaší reputaci, která poskytuje zákazníkům impulz k využívání Vašich služeb, přitahuje nové trhy a může vést ke snížení nákladů. Především však můžete lépe pochopit zásady své činnosti a faktory ovlivňující její úspěch.


Jak můžou normy BSI pomoci při jednání s potenciálními riziky?

  • Bezpečnost Informací - jsou Vámi vlastněné důvěrné údaje dostatečně chráněna?
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - máte odpovídající procesy ochrany zdraví a bezpečnosti práce?
  • Ochrana údajů - jsou údaje klientů opravdu bezpečně přechovávány?
  • Bezpečnost dodavatelského řetězce - jak by se Vás dotkla ztráta jednoho článku dodavatelského řetězce?
  • Kontinuita podnikání - používáte systém, který umožňuje obnovení kontinuity činností po výskytu znepokojujícího incidentu?
  • Bezpečnost potravin - opravdu je ji můžete zajistit v celém řetězci výroby potravin?

Chcete-li zjistit více informací, prosíme, pište na e-mail: certifikace@bsigroup.com


Co poskytne spolupráce s BSI?

  • 79% zákazníků BSI, kterých se týkají otázky bezpečnosti informací, ohlásilo rychlejší návrat k činnosti po výskytu incidentů
  • 83% zákazníků BSI, kterých se týká obchodní kontinuita, zvýšilo svoji reputaci, což stanovilo nejdůležitější výhodu
  • 49% klientů BSI, kterých se týká otázka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zaznamenalo úspory v této oblasti (a 64% z nich také snížený počet nehod)

Zdroj: BSI Excellerator Research 2011 a výzkum Erasmus University