BSI Connect Plus

BSI Connect Plus

Spravujte všechny své audity, zjištění a opatření na jednom místě

Spravujte všechny své audity, zjištění a opatření na jednom místě

Red Overlay
BSI Connect Plus
BSI Connect Plus
Red Overlay

Co je BSI Connect Plus?

BSI Connect Plus je okamžitě použitelné řešení pro správu všech vašich auditů, zjištění a opatření na jednom místě. Má výkonné indikační panely a reportování, které vám umožní získat přesnou obeznámenost a zvyšovat výkonnost.

BSI Connect Plus

Jak vám může BSI Connect Plus pomoci

BSI Connect Plus je ideálním nástrojem k lepšímu využití vašich systémů řízení a auditních programů.

Díky integrovaným nástrojům pro sběr a správu dat vám BSI Connect Plus umožňuje vytvářet a provádět vlastní audity a harmonogramy. Navíc umožňuje flexibilitu při využívání přednastavených předloh pro audit nebo vytváření vlastních.

Vaše týmy mohou za podpory BSI Connect App průběžně shromažďovat auditní zjištění, což přináší bohatší data, posilování viditelnosti a účinnější řízení opatření.

A pokud patříte mezi klienty s certifikací BSI, můžete své vlastní auditní údaje doplnit o své výsledky z auditu v BSI, a získat tak hlubší obeznámenost pro rozeznávání důležitých příležitostí.

BSI Connect Plus je výkonný nástroj, který jednotlivcům a organizacím umožňuje budovat odolnost a zlepšovat výkonnost.

Zkušenosti klientů

  • BSI Connect Plus main dashboard

    Personalizované náhledy na vaše údaje a údaje v BSI

  • BSI Connect ISO 9001 audit checklist

    Auditní kontrolní seznamy k okamžitému použití

  • dashboard plus slide 3

    Audit průběžně