BSI Connect Custom

BSI Connect Custom

Vytváří odolnost na základě dat

Vytváří odolnost na základě dat

Red Overlay
BSI Connect Custom
BSI Connect Custom
Red Overlay

Co je BSI Connect Custom?

BSI Connect Custom je integrovaná sada nástrojů, která vám poskytuje posílenou viditelnost, a také kontrolu compliance a provozních činností – vaše konfigurovatelné řešení, které posiluje odolnost na základě dat.

BSI Connect Custom

Jak vám může BSI Connect Custom pomoci

BSI Connect Custom nabízí úplnou kontrolu nad všemi vašimi provozovnami, systémy řízení a programy compliance.

Schopnost této nástrojové sady konfigurovat pracovní toky podle vašich specifických požadavků a její integrované indikační panely a reportování vám umožní rozpoznávat příležitosti ve vaší organizaci.

Můžete doplňovat další funkce, například správu dokumentů, vedení záznamů o školení, sledování aktiv a zaznamenávání incidentů, a získávat tak lepší přehled o celkové výkonnosti v oblasti správy společnosti a compliance.

A s aplikací BSI Connect App máte větší flexibilitu, pokud jde o průběžný sběr dat od auditních zjištění až po incidenty. Vaše týmy mají přístup k plné sadě funkcí a mohou shromažďovat více dat, což vede k bohatším poznatkům.

Poslechněte si vyjádření našich klientů

 • Corserv case study

  James Menear, Performance and Quality Manager, Corserv

Nástroje BSI Connect Custom

Služba BSI Connect Custom může využívat kterékoli z následujících nástrojů a nakonfigurovat je podle vašich potřeb:

 • Audity a compliance

  Posilte svou sebedůvěru i efektivitu při provádění svých auditních a compliance činností. Plánujte a spravujte požadavky na audit pro více provozoven, certifikáty a dodavatele. A vytvářejte flexibilní upomínky a pracovní toky pro efektivní zpracování, ukládání a uzavírání auditních opatření, jako pomoc pro energické zlepšování.

 • Záznamy o školení

  Jakým způsobem sledujete školení a způsobilost týmů ve vaší organizaci? BSI Connect Custom používá centrálně vedené všechny vaše záznamy o školeních, což vám umožní nastavit data konce platnosti a automatické upomínky. To vám pomůže prokázat kompetentnost, minimalizovat administrativu a posilovat viditelnost a kontrolu.

 • Incidenty

  Umožněte svým týmům evidovat incidenty na vašem pracovišti pomocí BSI Connect App a nastavit pracovní postupy pro zajištění jejich včasného uzavření. Výsledkem je posílená viditelnost, reporting i lepší kontrola incidentů, a tedy i minimalizace organizačního rizika.

 • Správa dokumentů

  Usnadněte správu a kontrolu své zásadní dokumentace pomocí centrálního úložiště. Nastavte si upomínky přizpůsobené tak, aby vaše záznamy zůstaly aktuální, což zajistí přesnost a plnění požadavků compliance.

 • Správa aktiv

  Ujměte se kontroly nad plánem kalibrace aktiv a údržbou záznamů. S BSI Connect Custom získáte nástroje pro upomínky a rozvrhy, které vás udrží na správné cestě a zajistí efektivní výkon a spolehlivost v průběhu životního cyklu aktiv.

Se všemi těmito skvělými nástroji si můžete přizpůsobit indikační panely a reporty tak, abyste dostávali údaje, které potřebujete pro vybudování odolnosti na základě přesné obeznámenosti.