BPCC - 22. září 2016
Setkání British Day ve Středních Čechách

BPCC Spotkanie z vicepremierem Morawieckim

Dne 22. září 2016 se bude konat BSI setkání pořádané Česko-Britskou Obchodní Komorou, UK Trade & Invest a jiné obchodní komory a organizací, mimo jiné: CzechInvest. Setkání se bude účastnit více než 80 zástupců firem.

Cílem setkání je vzájemná výměna zkušeností, poznání nabídky malých a středně velkých firem ze středočeského regionu a propagaci aktivit BCC v tomto regionu.

Událost bude dokonalou příležitost předvést nabídku BSI Group Polska - naší společnost bude představovat Joanna Bańkowská -  Ředitel BSI Group Polska a Karolina Baworová-Training Manažer z oddělení školení.

ARCHIV: Konference BSI - 27. dubna 2016
„Riziko s ohledem na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001: 2015 pohledem člověka z praxe“ (Polsko)

Konferencja-BSI-Ryzyko-w-swietle-nowych-norm

27. dubna 2016 se konala konference BSI „Riziko s ohledem na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001: 2015 pohledem člověka z praxe“

Událost poskytla prostor pro výměnu zkušeností s auditory BSI a praktické aspekty procesu aktualizace systémů řízení podle nových verzi norem ISO 9001:2015 a ISO 14001: 2015.


ARCHIV: Konference BSI 26. - 27. listopadu 2015 "Výzvy pro systém kritické infrastruktury" (Polsko)

Konferencja Zarządzanie Ciągłością Działania

26. - 27. listopadu se konala konference BSI „Výzvy pro systém kritické infrastruktury“ - kontinuita činnosti, hodnocení rizik, financování, bezpečnost ICT - hrozby a trendy, politika EU


ARCHIV: Konference BSI 27. - 28. května 2015
Řízení Rizik v Moderních Organizacích (Polsko)

Konference o organizaci řízení rizik. Centrum setkání lidí z praxe zabývajícími se široce pojatým tématem „Bezpečnost fungování organizace“. Seznamte se s moderními technologickými řešeními, aplikovatelnými při provádění politiky řízení rizik.