Zpráva o vývoji prací na normách

Jsme potěšeni oznámit zveřejnění naší první „Zprávy o vývoji prací na normách".

V BSI věříme v důležitost norem. Vidíme obrovský potenciál pro dobrovolné normy - normy vyplývající z tržní poptávky, které mohou podpořit inovace a rozvoj, posílit podnikání a přinést lepší sociální, hospodářské a environmentální efekty pro všechny. Ve své první zprávě o vývoji prací na normách představujeme nejnověji dokončené projekty a vrháme světlo na nové problémy, kterými se v současnosti zabýváme. Rádi uslyšíme Vaše nápady na nové normy, komentáře o dosavadní práci, návrhy pro budoucnost nebo názory na tuto publikaci.