Certifikace ISO 9001 Management Kvality

/globalassets/LocalFiles/cs-CZ/9001/certyfikacja-ISO-9001-bsi-group-polska.jpg

Certifikace ISO 9001 způsobí, že Váš systém Managementu Kvality získá globální uznání.
Prokažte svou zaangažovanost a soulad s osvědčenou praxí v oboru, buďte nadále konkurenceschopní a získejte přístup na nové trhy.


Jak získat certifikaci na soulad s normou ISO 9001

Díky nám je proces certifikace jednoduchý. Po obdržení žádosti Vám bude přiřazen individuální správce, který povede Vaši firmu jednotlivými kroky procesu certifikace.

  1. Rozdílová Analýza -
    Tato je volitelná služba je prováděna před samotným hodnocením a je to důkladnější hodnocení Vašeho současného systému environmentálního managementu a jeho následné porovnají s požadavky ISO 9001. Tento druh analýzy umožňuje vyhledání oblastí, kde je potřeba vynaložit větší úsilí ještě před formálním hodnocení, což pro Vás znamená úsporu času a peněz

  2. Certifikační Audit -
    Skládá se ze dvou etap. Účelem této fáze je přezkoumat dokumentaci týkající se environmentálního managementu, předběžné a obecné posouzení systému organizace s požadavky normy a provedení prohlídky procesů, infrastruktury a organizace systému. Získané informace Vám poskytneme, takže pokud najdeme nějaké nedostatky, budete je mít možnost odstranit. Během této fáze je úkolem auditorů ocenit provedení sytému a splnění požadavků dané normy. Za tímto účelem jsou vedeny rozhovory s vedoucími pracovníky i zaměstnanci, jsou prohlíženy dokumenty, zápisy a jsou pozorovány části systému řízení jakosti i prováděné procesy.

  3. Certifikace - a co dál? -
    Po pozitivním certifikačním auditu obdržíte certifikát o souladu s normou ISO 9001, který má platnost po 3 roky. Po celé toto období bude s Vámi Váš správce v pravidelném kontraktu (alespoň jednou ročně), bude Vás navštěvovat a sledovat nejen soulad systému s normou, ale také zda je neustálé zlepšován a zdokonalován.